Vodeći osiguravači sajber osiguranja osnovali kompaniju Cyber Acu View

by Vesna Lapčić

Vodeći sajber osiguravači AIG, AXIS, Beazley, Chubb, The Hartford, Liberty Mutual Insurance i Travelers najavili su osnivanje Cyber Acu View, kompanije posvećene jačanju napora za ublažavanje sajber rizika u industriji osiguranja. Sve aktivnosti Cyber Acu View sprovode se pod strogim antitrustovskim nadzorom.

Ideja je da se koristeći stručnost članica skupljaju i analiziraju podaci u vezi sa sajber rizicima kako bi se unapredila usluga korisnika ovog osiguranja pa i da se poveća nivo osiguranja u ovoj oblasti. Kompanija će se osim na promociji ove vrste osiguranja angažovati  i u komunikaciji sa regulatorima, agencijama koje su zadužene za sprovođenje zakona, ali i drugim institucijama koje se bave bezbednosšću u sajber prostoru. Cyber Acu View će se baviti i analizom uzroka gubitaka, utvrđivanjem kritičnih tačaka, ali i edukacijom svojih osiguranika i pomoći oko kreiranja strategija za minimalizovanje sajber rizika i potencijalnih gubitaka.

Mark Kamilo, koji dolazi iz kompanije AIG, imenovan je za izvršnog direktora. Uz njega njega je Monika Lindin sa bogatim iskustvom u osiguranju koja će voditi regulatorne poslove kao Džejm Švejcer, veteran FBI i bivši glavni izvršni direktor Nacionalnog biroa za kriminal u osiguranju. On će biti direktor sektora za sprovođenje zakona.

„Kriminalni napadi postaju sve češći. Kombinovanje resursa industrije osiguranja omogućiće da se bolje razumeju sajber trendovi, kao i da se predvide i potencijalno ublaže budući napadi, kao i da se pomogne ukupnoj sajber otpornosti“, rekao je Kamilo.

Related Posts