Home Finews Vodeći osiguravači sajber osiguranja osnovali kompaniju Cyber Acu View

Vodeći osiguravači sajber osiguranja osnovali kompaniju Cyber Acu View

by Vesna Lapčić

Vodeći sajber osiguravači AIG, AXIS, Beazley, Chubb, The Hartford, Liberty Mutual Insurance i Travelers najavili su osnivanje Cyber Acu View, kompanije posvećene jačanju napora za ublažavanje sajber rizika u industriji osiguranja. Sve aktivnosti Cyber Acu View sprovode se pod strogim antitrustovskim nadzorom.

Ideja je da se koristeći stručnost članica skupljaju i analiziraju podaci u vezi sa sajber rizicima kako bi se unapredila usluga korisnika ovog osiguranja pa i da se poveća nivo osiguranja u ovoj oblasti. Kompanija će se osim na promociji ove vrste osiguranja angažovati  i u komunikaciji sa regulatorima, agencijama koje su zadužene za sprovođenje zakona, ali i drugim institucijama koje se bave bezbednosšću u sajber prostoru. Cyber Acu View će se baviti i analizom uzroka gubitaka, utvrđivanjem kritičnih tačaka, ali i edukacijom svojih osiguranika i pomoći oko kreiranja strategija za minimalizovanje sajber rizika i potencijalnih gubitaka.

Mark Kamilo, koji dolazi iz kompanije AIG, imenovan je za izvršnog direktora. Uz njega njega je Monika Lindin sa bogatim iskustvom u osiguranju koja će voditi regulatorne poslove kao Džejm Švejcer, veteran FBI i bivši glavni izvršni direktor Nacionalnog biroa za kriminal u osiguranju. On će biti direktor sektora za sprovođenje zakona.

„Kriminalni napadi postaju sve češći. Kombinovanje resursa industrije osiguranja omogućiće da se bolje razumeju sajber trendovi, kao i da se predvide i potencijalno ublaže budući napadi, kao i da se pomogne ukupnoj sajber otpornosti“, rekao je Kamilo.

You may also like