VISA lansirala nova sigurnosna rešenja

by Vesna Lapčić

Visa je lansirala set sigurnosnih rešenja u domenu plaćanja u cilju sprečavanja i onemogućavanja zloupotreba, što predstavlja novi vid sajber-sigurnosti i bezbednosti  Centralne i Istočne Evrope, Bliskog Istoka i Afrike (CEMEA), objavljeno je tokom Visa Samita u Barseloni. Visa CEMEA Security Summit okuplja eksperte u oblasti rizika koji dolaze iz različitih sfera platnog ekosistema – finansijskih institucija (banaka, procesora, itd.), trgovačke mreže, i drugih pružalaca platnih usluga.

Nove usluge u sigurnosti plaćanja pomažu u zaštiti platnog ekosistema tako što otkrivaju i sprečavaju  potencijalne prevare,  koje su usmerene na finansijske institucije i trgovce. Ove nove usluge dostupne su klijentima kompanije Visa bez dodatnih troškova ili registracije, i rezultat su neprekidnih ulaganja kompanije Visa u razvoj tehnologije i mogućnosti koje ona donosi, poput AI (Artificial Intelligence). Nova rešenja proširuju listu postojećih beneficija koje klijenti Visa (finansijske institucije i trgovaci), ostvaruju zahvaljujuci učešću u Visa globalnoj platnoj mreži.

 “Učesnici u cyber kriminalu pokušavaju da zaobiđu tradicionalne sisteme odbrane od zloupotreba na više načina – krađom i prikupljanjem ličnih podataka korisnika, pribavljanjem privilegovanog pristupa podacima, “napadom” na kanale razmene informacija i slično“, rekao je Hector Rodriguez, regionalni menadžer za rizik, CEMEA, Visa. „Ova nova unapređenja u sigurnosti plaćanja rezultat su kombinacije platne i cyber inteligencije, tehnoloških mogućnosti, lekcija i iskustva stečenog tokom analiza i istrage potencijalnih i izvršenih zloupotreba. Zahvaljujući svim tim podacima i saradnjom sa regulatornim i finansijskim institucijama kreirali smo set rešenja u cilju da našim klijentima pomognemo da reše najkritičnije tačke u sistemu zaštite.” Prema podacima globalnog izveštaja konsultantske kuće Forester koji je naručila kompanija Visa, neovlašćena isplata/izvlačenje novca sa bankomata jedan je od najčešćih scenarija zloupotrebe vezanih za manipulaciju računima.

Zaštitita platnog ekosistema od pretnji

Osnova svake Visa transakcije je poverenje. Kako se pretnje razvijaju, sigurnosna rešenja kompanije Visa pomažu da se holistički zaštite osnovne komponente ekosistema – ljudi, podaci i infrastruktura – da se održi poverenje i poveže svet preko najinovativnije, pouzdane i sigurne mreže za digitalno plaćanje. Nove bezbednosne mogućnosti, uz već postojeću zaštitu, uključuju:

  • Visa Vital Signs – Aktivno prati transakcije i upozorava finansijske institucije o potencijalnim prevarama na bankomatima i u prodavnicama, o radnjama koje  ukazuju na napad sa bankomata. Da bi se ograničili finansijski gubici, Visa može automatski ili u koordinaciji sa klijentima, da zaustavi malicioznu aktivnost.
  • Visa Account Attack Intelligence – Primenjuje se postupak tzv. deep learning na velikom broju obrađenih Visa transakcija koje su obavljene bez prisustva kartica, kako bi se identifikovale finansijske institucije i trgovci koje hakeri možda koriste za pribavljanje brojeva računa, datuma isteka i sigurnosnih kodova kroz automatsko testiranje. Machine Learning tehnologija otkriva sofisticirane obrasce napada zagušenjem servera, eliminiše lažno odobrene transkcije i upozorava finansijske institucije i trgovce pre nego što dođe do lažne transakcije.
  • Visa Payment Threats Lab – Kreira okruženje koje testira obradu, poslovnu logiku i opcije podešavanja kako bi se identifikovale greške koje mogu da dovedu do potencijalnih slabosti  u sistemu. Na primer, Visa može da proveri da li određena finansijska institucija pravilno validira kriptograme – dinamički generisane kodove koji su jedinstveni za svaku transakciju – kod transakcija koje imaju EMV® čipove.
  • Visa eCommerce Threat Disruption – Rešenje kompanije Visa koje koristi naprednu tehnologiju i tehnike istrage da proaktivno skenira frontend sajtove za e-trgovinu  na prisutnost  malvera  (maliciozni softver kreiran za nanošenje štete), iskimovanje (kopiranje) platnih podataka u cilju prevare. Identifikovanje potencijalnih pretnji po sajtove ograničava vreme tokom kog je malver prisutan na sajtu trgovca i značajno smanjuje izloženost podataka o klijentu ili transakciji.

Ove opcije  predstvaljaju dodatak “Visa Payment Threat Intelligence”, koja klijentima i trgovcima širom sveta pruža konkretne i podsticajne sajber podatke. Ona omogućava blagovremena obaveštenja, tehničku dostavu i edukativne materijale. Ovo podrazumeva slanje upozorenja, analizu, tehničke pokazatelje i postupke ublažavanja potencijalnih pretnji od sajber kriminala, ugrožavanja naloga i prevare.

Related Posts