UNIQA Grupa: Preliminarna dobit u 2020. veća od očekivane

by Vesna Lapčić

UNIQA je zaključila 2020. godinu, koju je obeležio COVID-19, nadmašivši očekivanja iz aprila 2020. Međutim, podaci za prošlu godinu uporedivi su sa onima iz prethodnog perioda samo u ograničenoj meri s obzirom na akviziciju AXA kompanija u Poljskoj, Češkoj i Slovačkoj i troškova strateškog programa „UNIQA 3.0 – seme budućnosti“ (2021. do 2025.), piše Bankar.rs.

Sa fakturisanom premijom od 5,56 milijardi evra, 2020. godine zabeležen je ohrabrujući rast od 3,6%. Nakon odbitka premije kompanija AXA (+ 212 miliona evra), koje su prvi put konsolidovane u četvrtom kvartalu, UNIQA je zabeležila pad premije za 0,4 odsto, pri čemu je premija na austrijskom tržištu porasla za 1%, dok je na međunarodnim UNIQA tržištima (bez AXA kompanija) došlo do pada od 4,3% – uglavnom zbog efekata valute.

UNIQA je ostvarila rast koji je u skladu sa strategijom za 2020. godine: premije imovinskog osiguranja i osiguranja nezgode porasle su za 5,7% na 3,01 milijardu evra u 2020. godini. Istoremeno, došlo je do rasta premije u zdravstvenom osiguranju za 3,3 odsto na 1,17 milijardu evra. U životnom osiguranju došlo je do smanjenja premije za 0,5 procenta na ukupno 1,38 milijardi evra.

Preliminarni rezultat bio je bolji od očekivanog, jer su se, uprkos troškovima šteta u vezi sa COVID-19 za naknade osiguranja od oko 70 miliona evra i ograničenjima u vezi sa “zaključavanjem” u poslovanju sa stanovništvom, podaci o štetama i naknadama u celini pozitivno razvili.

Završetak akvizicije AXA kompanija u Češkoj, Slovačkoj i Poljskoj u oktobru proširio je bazu klijenata UNIQA grupe na ukupno više od 15 miliona (rast od 5 miliona) klijenata. AXA integracija povećala je premiju na više od 800 miliona evra. U budućnosti će 75 odsto klijenata UNIQA grupe biti na tržištima rasta Centralno-istočne Evrope, koja učestvuju sa oko 40% u ukupnoj premiji i sa više od 50% prihoda u Grupi.

Strateški program UNIQA 3.0 je pokrenut i ciljan – fokusira se na „progresivnu politiku dividendi“

U okviru strateškog programa „UNIQA 3.0 – seme budućnosti“, UNIQA je postavila ambiciozne ciljeve rasta za narednih pet godina: prosečni godišnji rast premije od 3%, značajno smanjenje troškova za 25%, kombinovani racio konstantno ispod 95 procenata, a koeficijent solventnosti pouzdano preko 170 procenata čini osnovu progresivnog rasta dividendi uporedo sa nivoima „pre-COVID-19“. Ovo je potkrepljeno izričitim fokusom na klijente i održavanjem visokih ulaganja u digitalizaciju, IT i podatke.

U svetlu negativnih očekivanja i izazova u predviđanju kako će pandemija COVID-19 napredovati, u aprilu 2020. godine objavljeno je upozorenje o dobiti i najavljeno da neće biti dodeljene dividende za finansijsku godinu. Zahvaljujući preliminarnoj dobiti UNIQA grupe koja je značajno nadmašila ova očekivanja u finansijskoj 2020. godini, zdravoj osnovnoj delatnosti i uspešnoj integraciji AXA kompanija u Centralno-istočnoj Evropi, Upravni odbor namerava, nakon konsultacija sa Nadzornim odborom, da na Generalnom godišnjem sastanku dostavi rezoluciju sa predlogom dividende od 18 centi po akciji za 2020. godinu. UNIQA ovu dividendu smatra signalom poverenja da će Evropa, njeni ljudi i ekonomija prevladati krizu i vratiti se zdravlju i rastu.

UNIQA grupa je jedna od vodećih osiguravajućih grupacija na svojim osnovnim tržištima u Austriji i Centralnoj i Istočnoj Evropi (CEE). Oko 21.300 zaposlenih i ekskluzivnih partnera pruža usluge oko 15,5 miliona klijenata u 18 zemalja. UNIQA je druga po veličini osiguravajuća grupacija u Austriji sa tržišnim udelom većim od 21%. Posluje na 15 tržišta u regionu rasta Centralne i Istočne Evrope: Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Češka, Mađarska, Kosovo, Crna Gora, Severna Makedonija, Poljska, Rumunija, Rusija, Srbija, Slovačka i Ukrajina

S obzirom na trenutnu neizvesnost u pogledu napredovanja pandemije COVID-19 i s tim povezanih ograničenja od strane Vlade, izgledi podležu značajnoj neizvesnosti. Ipak, UNIQA očekuje da će dobit pre oporezivanja biti približno jednaka onoj iz 2018. godine.Ova perspektiva pretpostavlja da se trenutna situacija sa COVID-19 i usko isprepletena makroekonomska kretanja ne pogoršavaju dalje tokom godine, da nema ozbiljnih turbulencija na tržištima kapitala i da su štete od prirodnih katastrofa u skladu sa prosekom za prethodne godine.

Related Posts