UNIQA grupa ostvarila snažan rast i značajno poboljšala svoj poslovni rezultat

by Vesna Lapčić

UNIQA grupa ostvarila je snažan rast i sa premijom od 4,1 milijardu evra i dobiti pre oporezivanja od 213,8 miliona evra uspešno završila treći kvartal 2020. godine, usred krize izazavane pandemijom COVID-19.

Iznos od 159 miliona evra dobiti pre oporezivanja ostvaren je samo tokom tri meseca – od jula do septembra, čineći ovaj kvartal jednim od najuspešnijih u istoriji kompanije

Sa novih 124,9 miliona evra UNIQA grupa je gotovo udvostučila svoj devetomesečni finansijski rezultat, uprkos tome što je kompanija od januara do septembra morala da isplati više od 70 miliona evra na ime ugovorenih osiguranja od prekida poslovanja i otkazanih događaja usled pandemije COVID- 19.

Istovremeno, kapital Grupe je povećan na 3,46 milijardi evra.

Rast od 1% je ostvaren u imovinskom osiguranju i osiguranju od nezgoda na 2,22 milijarde evra, dok je zdravstveno osiguranje poraslo za 3,2% na 882,8 miliona evra. U životnim osiguranjima, došlo je do pada premije od ukupno 5,3% na 983,8 miliona evra.

Na međunarodnim tržištima, premija je umanjena za 3,9% u odnosu na isti period prošle godine na 1,12 milijarde evra, doprinoseći sa 27,6% ukupnoj premiji Grupe. Na austrijskom tržištu, bruto premija porasla je u odnosu na prošlu godinu za 1,1% odnosno na 2,93 milijarde evra.

UNIQA grupa je povećala broj zaposlenih na 12.776 u prvih devet meseci 2020.

Početak poslovanja UNIQA u Austriji datira još iz 1811. godine. Danas UNIQA posluje na 18 tržišta i jedna je od vodećih osiguravajućih grupacija u zemljama Centralno-Istočne Evrope. Ovogodišnjom akvizicijom kompanija AXA grupe, UNIQA će dodatno osnažiti poslovanje u Poljskoj, Češkoj i u Slovačkoj.

 

Related Posts