UKLJUČIMO SE u „16 dana aktivizma borbe protiv nasilja nad ženama”!

by Vesna Lapčić

Svaka druga žena u Srbiji pretrpela je neki vid psihičkog, a svaka treća fizičkog nasilja – koliko je psiho-fizički aspekt samoodbrane značajan, govore podaci Viktimološkog društva Srbije. Među oblicima fizičkog zlostavljanja najčešći su šamaranje i prebijanje, dok 30% žena koje su prijavile nasilje navode da žive pod konstantnom pretnjom nanošenja telesnih povreda, ubistava dece i ostalih članova porodice.

Akademija Eklektičkog Sistema Borenja (EFA) u okviru globalne svetske kampanje „ 16 dana aktivizma borbe protiv nasilja nad ženama” koju  svake godine u periodu od 25. novembra do 10. decembra obeležava 1.700 organizacija u više od 100 država sveta, kreirala je specializovan program Eklektičkog Sistema Samoodbrane (ESS) sa misijom širenja svesti o potrebi osnaživanja žena i dece u borbi protiv psihičkog i fizičkog nasilja u porodicama, na radnom mestu i javnom okruženju.

Dana 28. 11. 2021. sa početkom u 12 časova u prostorijama akademije, u ulici Madridska 8, u Beogradu, održaće se besplatan čas „Uvod u Eklektički Sistem Samoodbrane” , uz poštovanje svih mera Vlade Republike Srbije i tom prilikom svi polaznici imaće mogućnost da se upoznaju sa psihološkim i fizičkim aspektom samoodbrane.

Osnivač EFA akademije i EFS sistema, Borislav Ćosić, višestruki je šampion različitih borilačkih oblasti, autor Specijalističke obuke borenja pod stresom, instruktor Eklektičkog Sistema Samoodbrane (ESS) sa višedecenijskim teorijsko-praktičnim iskustvom, instruktor Eklektičkog Sistema Preživljavanja u Prirodi (ESC – Eclectic Survival Camp), koji već drugu deceniju radi kao stručni saradnik Invacionog centra Fakulteta bezbednosti, Univerziteta u Beogradu.

Borislav Ćosić ističe da je za zdrav napredak naše zajednice od ključnog značaja briga o svim grupama stanovništva.

,,Građenjem psihološkog stava, razvojem opšteg samopouzdanja i borbenog morala osnažujemo naše majke, sestre i kćerke, da sigurno koračaju ka svakom sutra, pružajući primer svoj našoj deci, vaspitavajući tako ih u vredne i dobre ljude.“, naglašava Ćosić.

Zajedničkim snagama napravimo korak ka sigurnijem i plemenitijem društvu!

Preuzmite KATALOG: EFA Program

Više informacija na sajtu EFA.

Related Posts