Udruženje posrednika i zastupnika u osiguranju izabralo Globos za najboljeg osiguravača

by Vesna Lapčić

Po oceni Udruženja posrednika i zastupnika u osiguranju Globos osiguranje je najbolji osiguravač u segmentu neživotnog osiguranja.

Sve osiguravajuće kompanije, koje posluju u Srbiji su ocenjivane u anketi po sledećih 6 parametrima: brzina slanja ponude, inovativnost u pristupu poslu i rešenjima, poštovanje prava posrednika i zastupnika, angažovanje na razrešenju situacije, brzina rešavanja odštetnih zahteva i objektivnost u rešavanju odštetnih zahteva.

Ova nagrada je izuzetno dragocena imajući u vidu da su je dodelili jedni od najbitnijih saradnika osiguravača, posrednici i zastupnici u osiguranju, koji na najbolji mogući način povezuju osiguravajuću kompaniju sa klijentima.

I u budućnosti, Globos osiguranje će nastaviti da bude, kako njegov slogan kaže Siguran životni oslonac za svoje klijente, posrednike i zastupnike, istovremeno šireći svest o značaju i ulozi osiguranja, jačajući i razvijajući  celokupnu industriju osiguranja.

Related Posts