U kojoj zemlji ljudi prednjače po inteligenciji?

by Vesna Lapčić

Vouchercloud je rangirao top 25 zemalja po inteligenciji, piše Forbes.

Inteligencija je merena po broju Nobelovih nagrada što reprezentuje istorijsku inteligenciju, trenutnom IQ proseku i “obrazovnim dostignućima” koja reprezentuju potencijal budućih generacija.

Azija i Evropa dominiraju listom, a Japan je lider jer zauzima najbolje pozicije u sve tri kategorije. Slede Švajcarska, Kina i SAD. Po broju Nobelovih nagrada SAD zauzima prvo mesto sa 368 priznanja. Dok je po IQ proseku i “obrazovnim dostignućima” prvi Singapur.

Evropa u prvih deset ima pet zemalja: Švajcarska (druga), Holandija (peta), Rusija (šesta), Belgija (sedma) i Velika Britanija (osma).

Što se tiče ranga po broju Nobelovih nagrada, definitivno dominiraju zapdne zemlje. Prva je pomenuta SAD, a sledi Velika Britanija sa 132 nagrade, Nemačka sa 107, Francuska sa 62 i Švedska sa 30. Japan I Švajcarska dele šesto mesto sa 26 Nobelovih nagrada.

Što ste tiče prosečnog IQ dominiraju istočne zemlje. Kao što smo naveli, Singapur je prvi, a slede Kina, Hong Kong, Južna Koreja i Tajvan sa istim koeficijentom i Japan. Tek na sedmom mestu je evropska zemlja – Finska.

Slično je i kod dostignuća u obrazovanju, nakon Singapura ređaju se azijske zemlje: Južna Koreja, Hong Kong, Tajvan, Japan, a na šestom mestu je evropska zemlja – Rusija.

Foto: Pixabay.com

 

Related Posts