U Crnoj Gori se pravi komunikaciona strategija za osiguranje

by Vesna Lapčić

Uroš Andrijašević, predsjednik Savjeta Agencije za nadzor osiguranja (ANO), u intervjuu za stručni magazin “Svet osiguranja”, ističe da je u Crnoj Gori i dalje pristuna negativna svest o značaju tržišta osiguranja zbog čega su se regulator i osiguravači dogovorili da zajednički urade komunikacionu strategiju kako bi se ta situacija promenila. Andrijašević objašnjava da je dominacija obaveznih osiguranja, kao rezultat nedovoljno razvijene svesti o prednostima osiguranja, jedan od razloga sistemskog pristupa u jačanju kulture osiguranja.

Sagovornik “Sveta osiguranja” kaže da, prema preliminarnim podacima kojima raspolaže ANO, društva su fakturisala ukupnu bruto premiju u iznosu od 64,3 miliona evra, što je za 6,2 miliona više u odnosu na isti period prošle godine i da se i dalje beleže pozitivni trendovi na tržištu, kao i da pripremaju nova zakonska rešenja čiji je cilj da se crnogorsko zakonodavstvo u oblasti osiguranja u potpunosti uskladi sa direktivom Solventnost II i Direktivom o distribuciji osiguranja.

Related Posts