Fič povećao rejting Srbije na BB+

by Vesna Lapčić

Rejting agencija “Fič” povećala je kreditni rejting Srbije sa “BB” na “BB+” sa stabilnim izgledom za dalje poboljšanje. Ministar Siniša Mali to ocenjuje kao još jednu potvrdu uspešnosti reformi koje se sprovode u našoj zemlji i navodi da je to dodatni impuls domaćoj ekonomiji.

Prema oceni agencije, odluka o povećanju kreditnog rejtinga Srbije doneta je na osnovu stabilne ekonomske politike, usmerene ka daljem jačanju makroekonomskih pokazatelja i smanjenju javnog duga, objavljeno je na sajtu Ministarstva finansija.

Agencija ističe fisklanu disciplinu Vlade Srbije i posvećenost fiskalnoj konsolidaciji koja je donela kontinuirani suficit budžeta opšte države u proseku od 0,9 odsto BDP-a u 2017. i 2018. godini u odnosu na deficit od 6,2 odsto BDP-a koliko je iznosio u 2014.

“Fič” očekuje da će fiskalna stabilnost biti očuvana i u narednom periodu – kako po osnovu čvrste kontrole tekućih rashoda, tako i po osnovu rasta ekonomske aktivnosti i snažnog rasta poreskih prihoda.

Kako se navodi u saopštenju agencije, u proteklom periodu ostvareno je značajno smanjenje učešća javnog duga u BDP-u kao i snažan privredni rast.

Učešće duga opšte države u BDP-u beleži pad za 16,7 procentnih poena, sa 71,2 odsto na kraju 2015. godine na 54,5 odsto na kraju 2018. godine.

Agencija “Fič” predviđa nastavak snažnog ekonomskog rasta, koji će podržati napore Vlade Srbije da ostvari planirane fiskalne rezultate i dovede do daljeg smanjenja zaduženosti, sa projektovanim učešćem opšteg duga države u BDP-u od 37,4 odsto do 2028. godine.

Related Posts