Triglav Osiguranje ostvarilo rast premije

by Vesna Lapčić

Triglav Osiguranje a.d.o. Beograd povećalo je ukupnu premiju u devet meseci 2021. godine za 17 odsto u odnosu na isti period prethodne godine, odnosno 37% izuzimajući premiju obaveznog osiguranja autoodgovornosti. Premije su porasle u životnim osiguranjima 8 odsto, a u neživotnim osiguranjima 18 odsto.

Prema poslednje javno obelodanjenim podacima, u prvoj polovini ove godine, Društvo je povećalo  svoje tržišno učešće na 7,4 odsto (rast od  0,3 procentna poena) i zadržalo je peto mesto na srpskom tržištu osiguranja prema ukupnoj premiji. U segmentu neživotnih osiguranja Društvo je zabeležilo plasman na četvrto mesto na tržištu. U prvoj polovini 2021. godine ukupna premija osiguranja u Srbiji porasla je za  8,2 odsto i dostigla nivo od 514,1 milion eura, dok je premija Triglav Osiguranja, Beograd porasla za 3,2 procentna poena u odnosu na zabeleženi rast tržišta osiguranja.

Srpska ekonomija u 2021. godini beleži oporavak i rast bruto domaćeg proizvoda, a industrija osiguranja rast stope premije u proseku za 2-3 procentna poena više od rasta bruto domaćeg proizvoda. Uticaj globalne pandemije, kao i rast konkurencije svakako su izazovi sa kojima se Društvo suočava. Disperzija portfelja i konstantno prilagođavanje poslovnog  modela tržišnim uslovima osnov su za dalje jačanje našeg poslovanja i stabilni rast tržišnog učešća Triglav osiguranja”, istakao je Dragan Marković, predsednik Izvršnog odbora Triglav osiguranja a.d.o. Beograd.

Grupa Triglav premašiće planiranu godišnju dobit

Grupa Triglav je u prvih devet meseci ove godine ostvarila rast konsolidovanih bruto premija osiguranja od 10% (1,06 milijardi eura) u odnosu na isti period prošle godine, dok je u upravljanju imovinom klijenata u uzajamnim fondovima i putem indivdualnog upravljanja,  povećala je obim sredstava pod upravljanjem za 21% (na 1,4 milijarde eura). Devetomesečna dobit Grupe pre oporezivanja iznosi 92,1 milion eura, što je 48 posto više nego u istom periodu prošle godine. Grupa procenjuje, da će premašiti prvobitno planiranu godišnju dobit, za koju se očekuje da će do kraja godine iznositi između 115 i 125 miliona eura, s obzirom na predviđene uslove poslovanja. U planu je da 2022. godine poveća obim premija osiguranja na više od 1,4 milijarde eura, dobit pre oporezivanja između 120 i 130 miliona eura i kombinovani odnos ispod 93 posto. Grupa je ažurirala strategiju do 2025. godine, zadržavajući suštinske orijentacije i dalje je nadograđujući.

Related Posts