Novi zajam EIB za oporavak malog biznisa

by Vesna Lapčić

Evropska investiciona banka (EIB) i UniCredit Banka Srbije A.D. (UCBS) potpisali su danas ugovor o zajmu vrednom do 50 miliona evra za finansiranje malih i srednjih preduzeća (MSP) i kompanija srednje tržišne kapitalizacije u Srbiji za efikasniji oporavak od covida-19. Zajam će pomoći kompanijama da prevaziđu finansijske poteškoće izazvane pandemijom, održe likvidnost i radna mesta. Ovo je četvrta kreditna linija EIB-a za podršku srpskim kompanijama u okviru finansijskog paketa Tima Evrope za oporavak Zapadnog Balkana. Uključujući nove zajmove potpisane danas, EIB-ova finansijska podrška za oporavaka srpskih MSP od početka pandemije dostigla je 140 miliona evra.

UCBS će ova sredstva staviti na raspolaganje srpskim MSP i kompanijama srednje tržišne kapitalizacije pogođenih krizom covida-19 pod povoljnijim i pristupačnijim uslovima. Kompanije će moći da iskoriste sredstava EIB-a za finansiranje svoje likvidnosti, obrtnih sredstava i srednjoročnih i dugoročnih investicija.

Liljana Pavlova, potpredsednica Evropske investicione banke odgovorna Srbiju, izjavila je: “EIB nastavlja da podržava rast i razvoj Srbije potpisivanjem ove značajne investicije. Posvećeni smo stvaranju preduslova za brži oporavak od covida-19 i tranziciju ka otpornijoj, zelenijoj, održivijoj ekonomiji Srbije, sposobnoj da se uspešno takmiči na globalni tržištima. Drago nam je da imamo partnere poput UniCredit Banke koji su kadri da našu finansijsku podršku usmere direktno ka kompanijama u Srbiji, čime doprinosimo očuvanju radnih mesta i prihoda za hiljade ljudi.

Teodora Petkova, direktorka za Istočnu Evropu UniCredita izjavila je: “Kroz ovu incijativu nastavljamo da posvećeno podržavamo razvoj lokalnih biznisa I ekonomija kako bismo ubrzali oporavak od covida-19. Ovo predstavlja još jedan konkretan korak ka obezbeđivanju stalnog priliva kapitala pogotovo za MSP, koja su jedan od glavnih stubova ekonomija Zapadnog Balkana, čime će moći da finansiraju obrtna sredstva i investicione programme. U UniCreditu blisko sarađujemo sa našim lokalnim bankama u svim zemljama kako bismo sproveli odlučne i konkretne aktivnosti i bili deo rešenja, i time podržali kontinuitet i proizvodnje i lance nabavke u ekonomijama istočne Evrope.

Predsednica Izvršnog odbora UniCredit Banke Srbija, Feza Tan, je izjavila: “Naše uspešno dugoročno partnerstvo sa EIB-om nastavlja se potpisivanjem ovog novog ugovora o zajmu. Ponosni smo što nastavljamo da sarađujemo na podršci lokalnoj ekonomiji. Kroz UniCredit banku i UniCredit Leasing Srbiju do sada smo plasirali više od 95 miliona evra EIB-ovih finansijskih sredstava. Radujemo se plasiranju ovih sredstava za lokalne biznise. S obzirom da smo jedna od vodećih banaka na tržištu, imamo odgovornost i snagu da nastavimo da aktivno podržavamo oporavak i razvoj zemlje.”

Mateja Norčič Štamcar, otpravnica poslova Delegacije Evropske unije u Srbiji, izjavila je: “MSP su oslonac ekonomije i zato mi finansiramo ovu oblast kako kroz bespovratna sredstava, tako i kroz kredite i kreditne garancije. Drago nam je da smo partneri bankarskog sektora na tom putu. Svi napori Evropske unije da podrži MSP koja se bave inovacijama i tehnologijama, kao i drugim sektorima, na kraju će doprineti modernizaciji Srbije i rastu ekonomije, pogotovo kada su u pitanju biznisi pogođeni krizom covida-19.”

Povećan pristup finansijama za MSP na Zapadnom Balkanu

EIB ima dobro uspostavljen odnos sa UniCredit bankom sa kojom je do danas sproveo nekoliko kreditnih linija u ukupnoj vrednosti od preko 150 miliona evra za finansiranje MSP i preduzeća srednje kapitalizacije u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Poslednja saradnja potpisana 2020. godine predstavlja zajam za podsticaj društveno odgovorenih praksi koji je prvi put uspostavljen za Srbiju. Ovaj inovativni tip finansiranja osmišljen je za kompanije koje žele da izvrše pozitivan uticaj na svoju zajednicu kroz zapošljavanje i profesionalni razvoj ljudi iz osetljivih društvenih grupa.

Related Posts