Svaki drugi ekran mobilnog polomljen, razmišljate li o osiguranju?

by Vesna Lapčić

Prema najnovijim istraživanjima u Srbiji svaki drugi korisnik mobilnog telefona imao je polomljen ekran ili veće fizičko oštećenje  telefona, dok je svakom petom vlasniku mobilni ukraden.

Popravka kod neovlašćenog servisera obično je jeftinija nego u ovlašćenom servisu, ali se time gubi garancija proizvođača. Ovaj i drugi brojni razlozi dovoljan su argument da svoj mobilni telefon osigurate polisom „Dunav osiguranja“. 

Kompanija „Dunav“ svim vlasnicima novih mobilnih telefona kupljenih u mts poslovnicama omogućava osiguranje mobilnih telefona, novom polisom.

Šta pokriva polisa osiguranja?                                                                                                                               

–   mehanička oštećenja, uništenje uređaja i štete koje nisu pokrivene garancijom, uključujući i lom ekrana,   –   nestanak ili gubitak telefona usled provalne krađe i razbojništva,                                                                           –   oštećenja usled direktnog dejstva tečnosti ili isparenja izazvanih vodom i drugim tečnostima  i                                                                                                                                                                                          –   troškove neovlašćenog korišćenja uređaja u slučaju provalne krađe i razbojništva.

Polisom osiguranja dobijate popravku telefona u ovlašćenom servisu u slučaju fizičkog oštećenja, ili novi uređaj u slučaju provalne krađe i razbojništva.

Kako i gde možete da osigurate svoj pametni telefon?                                                                                        

Kada izaberete telefon u mts poslovnici i odlučite se za postpejd tarifu, kod prodavca telefona možete ugovoriti i zaštitu za svoj novi uređaj  – polisu osiguranja koja će ga štititi tokom perioda otplate (24 meseca).

Procedura je jednostavna, a visina premije osiguranja zavisi od cene kupljenog mobilnog telefona.  Za telefon čija je vrednost do 19.360 dinara, mesečna premija iznosi 199,50 dinara, a za uređaj čija je cena do 38.720 dinara – visina premije je 378 dinara. Ovom polisom moguće je osigurati i telefone čija je cena viša od navedenih primera.

Kako i gde prijaviti štetu?                                                                                                                                                                   Šteta se prijavljuje u roku od tri dana:

 Za više informacija obratite se prodavcima na prodajnim mestima mts ili se informišite na sajtu mts (www.mts.rs) odnosno Kompanije „Dunav osiguranje“ (www.dunav.com).

Related Posts