Subvencije za kupovinu električnih vozila dobra mera, ali potrebno uključiti i “Plug-in” hibride

by Vesna Lapčić

Srpska Asocijacija uvoznika vozila i delova ocenjuje da je Uredba Vlade Republike Srbije od 01. Februara o subvencionisanju kupovine novih vozila isključivo na električni pogon dobra vest, ali da je sa stanovišta pozitivnog uticaja na životnu sredinu potrebno uključiti i “plug-in” hibride, sugestija je Srpske asocijacije uvoznika vozila i delova.

Za 2024.godinu je opredeljeno 170.000.000 dinara a iznos subvencije zavisi od vrste vozila:

  • Za kupovinu električnog mopeda ili lakog tricikla:  250 evra u dinarskoj protivvrednosti;
  • Za kupovinu električnih motocikala, motocikala sa bočnim sedištem, teških tricikala, lakih i teških četvorocikala:  500 evra;
  • Za električna putnička vozila sa najviše devet mesta za sedenje i električna teretna vozila čija je najveća dozvoljena masa do 3,5 tona: 5.000 evra.

Srpska asocijacija uvoznika vozila i delova  smatra da bi subvencije trebalo dodeliti i za kupovinu “plug in” hibrida, obzirom da su oni blizu nulte emisije CO2. Njima se, vozeći isključivo na elektro motor može postići autonomija od 50-70 km, što znači da se u gradskim sredinama gde je i najveće zagađenje mogu voziti gotovo isključivo na tu vrstu pogona. Sa aspekta pozitivnog uticaja na zaštitu životne sredine,  logično je da i oni budu tretirani kao ekološki prihvatljiva vozila i da se subvencije mogu koristiti i za njihovu kupovinu.

Sredstva subvencija rasla iz godine u godinu

Srpska Asocijacija uvoznika vozila i delova je analizirala i strukturu utroška sredstava ovih subvencija u periodu 2020 – 2023 i došla do podaka da su sredstva uvećavana iz godine u godinu i da su izuzev 2020, koja je bila bazična godina, gotovo u potpunosti iskorišćena, što govori o rastućem interesovanju građana i privrede.

2020 godina:

Budžet:                                      120.000.000 dinara
Iskorišćeno:                                 30.364.975,16 dinara (25,30%)
Struktura realizacije:
4  električna automobila               (subvencija od 5.000 evra)
4 “plug-in” hibrida                       (subvencija od 3.500 evra)
88 “klasičnih” hibrida                   (subvencija od 2.500 evra)
15 vozila vrste L1 i L2                  (subvencija od 250 evra)
1 vozilo vrste L3-L7                      (subvencija od 500 evra)
Ukupno je subvencionisana kupovina 112 vozila.
Fizička lica su kupila 29, a pravna 83.

2021. godina:

Budžet:                                      168.000.000 dinara
Iskorišćeno:                                165.069.907,78 dinara (98,26%)
Struktura realizacije:
64  električna automobila             (subvencija od 5.000 evra),
19 “plug-in” hibrida                     (subvencija od 3.500 evra)
405 “klasičnih” hibrida                 (subvencija od 2.500 evra)
12 vozila vrste L1 i L2                  (subvencija od 250 evra)
4 vozilo vrste L3-L7                     (subvencija od 500 evra)
Ukupno je subvencionisana kupovina 504 vozila.

Fizička lica su kupila 230, a pravna 274.

2022. godina:

 

Budžet:                                       260.511.000 dinara
Iskorišćeno:                                 259.655.091,15 dinara (99,67%)
Struktura realizacije:
158  električna automobila           (subvencija od 5.000 evra),
43 “plug-in” hibrida                     (subvencija od 3.500 evra)
501 “klasičnih” hibrida                 (subvencija od 2.500 evra)
11 vozila vrste L1 i L2                  (subvencija od 250 evra)
2 vozilo vrste L3-L7                     (subvencija od 500 evra)
Ukupno je subvencionisana kupovina 715 vozila.
Fizička lica su kupila 277, a pravna 438.

2023. godina:

Budžet:                                      444.000.000 dinara
Iskorišćeno:                                433.277.961,55 dinara (97,59%)
Struktura realizacije:
310  električna automobila           (subvencija od 5.000 evra),
69 “plug-in” hibrida                     (subvencija od 3.500 evra)
763 “klasičnih” hibrida                 (subvencija od 2.500 evra)
1 vozila vrste L1 i L2                   (subvencija od 250 evra)
1 vozilo vrste L3-L7                     (subvencija od 500 evra)
Ukupno je subvencionisana kupovina 1.144 vozila.
Fizička lica su kupila 348, a pravna 796.

Related Posts