Stiže nam penziona kriza

by Vesna Lapčić

„Možete biti mladi bez novca, ali ne možete biti stari i nemati novca“, ta izreka navodi se na početku saopštenja osiguravajuće kompanije Allianz o Globalnom izveštaju o penzijskom sistemu. U tom Izveštaju Allianz analizira penzijske sisteme širom sveta uz pomoć penzionog pokazetelja te kompanije pod nazivom Allianz Pension Indicator (API). Taj pokazatelj počinje sa analizom demografskih i fiskalnih preduslova i uzima u obzir ukupno 30 različitih parametara, koji se ocenjuju na lestvici od jedan do sedam, pritom je jedan najbolja ocena.

Na taj način indikator dodeljuje ocenu svakoj od 70 analiziranih zemalja i tako pruža kompletan pregled njihovih penzionih sistema.

„Poslednjih godina demografsku i penzionu politiku zasenile su ostale politike, pre svega klimatske promene, a trenutno i borba protiv pandemije Covid-19“, rekao je Ludovik Sabran, glavni ekonomista kompanije Allianz.

„Ipak, demografske podatke ne možete ignorisati s obzirom na to da će promene u demografskoj slici uskoro postati centralno pitanje. I ublažavanje nadolazeće penzione krize i očuvanje generacijske pravičnosti i jednakosti ključni su za izgradnju inkluzivnih i otpornih društava“, napomeno je on.

Related Posts