Smanjene trgovačke naknade kod transakcija platnim karticama

by Vesna Lapčić

Narodna banka Srbije obaveštava javnost da je dodatno snižena naplaćena trgovačka naknada kod transakcija platnim karticama – od donošenja Zakona o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica praktično je prepolovljena.

Pre donošenja Zakona o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica (u daljem tekstu: Zakon), usvojenog sredinom 2018. godine na predlog Narodne banke Srbije, prosečna trgovačka naknada za plaćanje platnim karticama na fizičkim prodajnim mestima (prodavnicama) iznosila je oko 2% iznosa transakcije, dok je za plaćanje platnim karticama na internet prodajnim mestima bila znatno viša. Visina naplaćene trgovačke naknade od tada praktično je prepolovljena, pa je prosečna naplaćena trgovačka naknada za prihvatanje platnih kartica na fizičkim prodajnim mestima u prvom tromesečju 2021. iznosila 1,08%, a za prihvatanje na internet prodajnim mestima iznosila je 1,22% iznosa transakcije.

Snižavanje trgovačke naknade odrazilo se i na rast broja mesta na kojima se može platiti platnim karticama u našoj zemlji, kao i na rast broja internet prodajnih mesta – broj POS terminala je sa 88.009 na kraju 2018. porastao na 97.751 na kraju 2020. godine, a broj internet prodajnih mesta sa 741 na kraju 2018. na 2.013 na kraju 2020. godine i očekuje se da će taj rast biti nastavljen i u narednom periodu.

U NBS očekuju da se i dalje naknade kontinuirano snižavaju. Da podsetimo, Zakonom je povećana i transparentnost ovih naknada za trgovce, i to posebno za male trgovce, čime je osnažena njihova pregovaračka pozicija u odnosu na banke. Podsećamo i da je Narodna banka Srbije predlaganjem Zakona, koji je stupio na snagu 2018. godine, imala za cilj da zaštiti interese korisnika platnih kartica i pre svega manjih trgovaca, da smanjenjem troškova prihvatanja platnih kartica omogući da i oni mogu da na svojim prodajnim mestima počnu s prihvatanjem platnih kartica, kao i da obezbedi fer uslove poslovanja na tržištu platnih kartica uvođenjem veće transparentnosti u pogledu naknada koje se naplaćuju.

Narodna banka Srbije je i operator nacionalnog kartičnog sistema DinaCard, koji omogućava da troškovi kartičnih plaćanja budu znatno niži od troškova koje generiše svako plaćanje internacionalnim kartičnim brendovima.

Takođe, primena instant plaćanja na prodajnim mestima, čiji je operator Narodna banka Srbije, koje postaje sve popularnije, donosi trgovcima niske trgovačke naknade, uz raspoloživost novčanih sredstava za samo nekoliko sekundi. Narodna banka Srbije ponovo poziva banke i trgovce da iskoriste potencijal Sistema za instant plaćanja Narodne banke Srbije i da snižavanjem međubankarskih naknada ponude nove, jeftinije instrumente bezgotovinskog plaćanja i tako omoguće dodatno snižavanje trgovačke naknade.

Foto: Dinacard.nbs.rs

Related Posts