Prosečna kvartalna isplaćena šteta usled ransomware 167.000$

by Vesna Lapčić

Dok je prosečna isplaćena otkupnina u trećem kvartalu 2021. bila netipično visoka, celokupna isplaćena šteta u proseku po kvartalu u 2021. godini iznosila je 167 hiljada dolara, 44,2% manje nego u trećem kvartalu, pokazuju podaci Corvus osiguranja. U izveštaju se zaključuje da se plaćaju manje otkupnine, piše portal BeRiskProtected.

Izveštaj se dotakao tekuće invazije Rusije na Ukrajinu, koja je uključivala model hibridnog ratovanja odnosno sajber napade na organizacije javnog i privatnog sektora. Iako su napadi doveli do povećane zabrinutosti u vezi sa potencijalnom kolateralnom štetom, došlo je do smanjenja učestalosti potraživanja ransomvera za 30% od K4 2021 do K1 2022. (do 15. marta).

Zdravstvo je početkom prošle godine beležilo visoke štete, da bi se broj odštetnih zahteva u poslednjem kvartalu drastično smanjio.

Istraživanje kompanije Corvus sprovedeno u četvrtom kvartalu 2021. pokazalo je da mala i srednja preduzeća i dalje tek povećavaju budžete za sajber zaštitu. Rezultati su pokazali da su mala i srednja preduzeća prvenstveno zabrinuta za spoljne pretnje — uključujući ransomvare i phishing — i otkrili da samo 8% najmanjih preduzeća (sa manje od 50 zaposlenih) ima namenski budžet za sajber bezbednost.

Među najvećim preduzećima u anketiranoj grupi — onima sa 250 ili više zaposlenih — 18% je izjavilo da imaju namenski budžet za sajber bezbednost.

Očekuje se da će se potrošnja na sajber bezbednost povećati. Šezdeset procenata učesnika je izjavilo da se očekuje da će se njihova potrošnja na bezbednost povećati uz podršku njihovog generalnog direktora i višeg rukovodstva.

Od učesnika koji su izjavili da im je potrebna pomoć u poboljšanju bezbednosti, 72% su bile kompanije koje nemaju CISO — što potkrepljuje ideju da CISO može igrati veliku ulogu u poboljšanju bezbednosnog položaja.

Related Posts