Portugalija menja politiku prema kriptu

by Vesna Lapčić

Donedavno, Portugalija je bila jedna od najnaklonjenijih zemalja Evropske unije kad su posredi kriptovalute i pripadajući zakoni. Ali sada se govori o tome da će Zakon pretrpeti izmene, ponajpre u smislu da će se uvesti porez na dobit od kriptovaluta koje su u vlasništvu manje od godinu dana, prenosi ECD.

Naravno, ovaj detalj u Zakonu samo je pomeranje linije ka stavovima drugih zemalja Evrope. U Nemačkoj, nema oporezivanja na sva kriptosredstva koja su u vlasništvu investitora duže od godinu dana.

Logika kojim se vode jeste da su kriptosredstva koja se čuvaju jedna vrsta štednje, na šta nema poreza, dok se kupoprodaja u kraćem roku smatra profesionalnom delatnošću, pa je odgovarajući porez 28% na dobitak koji je stečen prodajom kriptovaluta koje je investitor držao manje od godinu dana.

U skladu sa ovim pomeranjima stavova, rudarenje i izdavanje kriptovaluta biće smatrano za oporeziv prihod, a razmišlja se i o porezu na transfer kao i na dodatni porez na brokerske usluge.

Related Posts