Pokrenuta Inicijativa za jačanje bezbednosti podataka

by Vesna Lapčić

Pod sloganom “BeRiskProtected” pokrenuta je Inicijativa za jačanje bezbednosti podataka u cilju što boljeg informisanja poslovne zajednice o rizicima koje nosi digitalno poslovanje – bilo da se radi o sajber napadima, socijalnom inženjeringu ili nameri odnosno nemarnosti zaposlenih.

Inicijativa za jačanje bezbednosti podataka okuplja institucije, kompanije, organizacije i nezavisne stručnjake koji svojim delovanjem mogu i žele da doprinesu bezbednijem poslovanju u digitalnom okruženju – bilo da se bave digitalizacijom, IT servisima, sajber bezbednošću, finansijama (banke, osiguranja, penzijski fondovi), oblastima Data Science, Mashine Learning, Artificial Intelligence…

Cilj Inicijative je podizanje nivoa svesti donosilaca odluka u kompanijama, lokalnim samoupravama, javnim preduzećima i kod ostalih pravnih subjekata o:

  • opasnostima koje donosi poslovanje u digitalnom okruženju (sajber i prateći rizici)
  • mogućnostima preventive koju pružaju IT kompanije, dominantno sa aspekta sajber bezbednosnih sistema, ali i sa aspekta kvaliteta u samom procesu digitalizacije (za firme koje su u tom procesu ili ga tek planiraju)
  • mogućnostima finansijske zaštite ukoliko se šteta dogodi, i to kroz polise osiguranja od sajber rizika, prekida poslovanja, odgovornosti menadžera…

„Prema podacima iz istraživanja kompanije Kaspersky, čak 59% organizacija svih veličina širom sveta označilo je bezbednost podataka kao najveću brigu koja se tiče IT bezbednosti. Ovo ne treba da čudi, ako znamo da je 46% kompanija prošle godine iskusilo neki vid curenja podataka, kao posledicu različitih sajber incidenata. Pored narušene reputacije i poverenja korisnika i klijenata, trošak koji su kompanije usled toga imale varirao je od prosečnih 101.000 dolara za mala i srednja preduzeća do 1,09 miliona dolara za velike korporacije”, kaže Dragan Davidović, direktor B2B poslovanja kompanije Kaspersky za istočnu Evropu, koja se priključila Inicijativi.

Povezivanje IT sektora i finansijskih institucija/osiguravajućih društava – radi unapređenja usluga sajber bezbednosti/bezbednosti podataka privrednih subjekata u Srbiji – trebalo bi da u budućnosti doprinese da naše poslovno okruženje bude prepoznato na svetskoj mapi rizika kao jedno od bezbednijih za ulaganje i poslovanje, kad je reč o čuvanju podataka.

 “Prema Izveštaju o sajber štetama, koji je kompanija Marsh objavila 2020. godine, prijave šteta po polisama sajber osiguranja su u kontinentalnoj Evropi porasle za 83% u 2019. godini. Prema istom izveštaju, dve trećine (67%) gubitaka usled sajber napada potiču od zlonamernih napada sa ransomware programima, koji čine ukupno 14% zahteva za naknadu štete koji se trenutno podnose osiguravajućim društvima. Iako je sajber rizik generalno prisutan u ekonomiji, tri sektora su posebno pogođena sajber napadima. Sektor finansijskih institucija bio je najviše pogođen, podnevši petinu (21%) prijavljenih šteta u 2019. godini, a zatim sledi proizvodni sektor sa 13% i kompanije za komunikacije, medije i tehnologiju čije prijave šteta čine 9% svih prijava”, kaže Bojan Jovanović, lider tima za finansijske rizike u kompaniji Marsh koja se priključila Inicijativi.

Inicijativu za jačanje bezbednosti podataka pokrenuli su portali Sveoosiguranju i Sveonovcu, a za manje od tri meseca Inicijativi su se priključile kompanije Marsh, Kaspersky, Wiener Stadtische osiguranje, Sky Express, IN2 Beograd, NET++, Glog, Abstract, Udruženje banaka Srbije, advokatske kancelarije Tomić Sinđelić Groza i Milošević Law Firm, kao i Slovenački poslovni klub i Hrvatski poslovni klub.

Inicijativi se mogu priključiti svi koji se prepoznaju kao deo aktivne i napredne grupe poslovnih ljudi/preduzeća koja želi da doprinese bezbednijem društvu i poslovanju u doba digitalne transformacije.

Foto: Pixabay.com

Related Posts