Podrška Evropskog investicionog fonda i UniCredita za inovativna mala i srednja preduzeća

by Vesna Lapčić

Evropski investicioni fond (EIF) i UniCredit složili su se da povećaju garancije InnovFin za mala i srednja preduzeća (MSP) koje imaju za cilj da poboljšaju pristup finansiranju inovativnih malih i srednjih preduzeća  i malih preduzeća srednje tržišne kapitalizacije u devet zemalja. Ovim novim ugovorom UniCredit će putem svojih devet banaka i šest društava za usluge lizinga širom CIE ponuditi dodatno finansiranje u vrednosti od 500 miliona evra inovativnim preduzećima u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Hrvatskoj, Češkoj, Mađarskoj, Rumuniji, Slovačkoj i Sloveniji. To znači da će segment MSP i malih preduzeća srednje tržišne kapitalizacije iz ovih zemalja imati pristup ukupnom iznosu od milijardu evra putem široke mreže UniCredita u regionu CIE.

Ova transakcija koristi podršku programa Horajzon (Horizon) 2020, Okvirnog programa Evropske unije za istraživanje i inovacije i Evropskog fonda za strateška ulaganja (EFSI) – središte Plana ulaganja za Evropu.

UniCredit Banka i UniCredit Leasing u Srbiji, kao i UniCredit Banka u Bosni i Hercegovini, će imati podršku garancija koje pruža EIF i podršku programa Horajzon 2020, dok će garancijske ugovore sa bankama i lizing društvima u Bugarskoj, Hrvatskoj, Češkoj, Slovačkoj, Mađarskoj, Rumuniji i Sloveniji podržati EFSI, finansijski stub Plana ulaganja za Evropu.

Lilijana Pavlova, potpredsednica EIB-a rekla je: „Ovo drugo povećanje transakcije krovnog instrumenta UniCredita svedoči o uspešnoj saradnji između EIF-a i UniCredita. Gledajući u budućnost, nadamo se da ćemo, oslanjajući se na postojeći odnos, zajedno stvarati efikasne načine pružanja podrške onima kojima je to potrebno i na taj način ispuniti ciljeve naše politike. To je od još većeg značaja prilikom rešavanja tržišnih nedostataka u regionu centralne i istočne Evrope.“ Alesandro Tapi, glavni direktor EIF-a za ulaganja, nadovezao se: „Operacija koja je danas potpisana povećaće celokupni portfolio sa 500 miliona evra na milijardu evra u korist oko 1.300 malih i srednjih preduzeća i malih preduzeća srednje tržišne kapitalizacije. Taj rast je dokaz EIF-ove i UniCreditove posvećenosti poboljšanju pristupa finansiranju za mala i srednja preduzeća koja posluju u CIE.“

Đanfranko Bizanji i Nikolo Ubertali, izvršni direktori Komercijalnog bankarstva za Centralnu i istočnu Evropu UniCredita, rekli su: „Tokom poslednjih osam godina UniCredit je pokrenuo više od deset inicijativa u saradnji s EIF-om širom CIE ukupnog kapaciteta više od 1,7 milijardi evra, uključujući inicijativu JEREMIE, Instrument za podelu rizika (RSI), Inicijativu za MSP, Program za konkurentnost preduzeća i malih i srednjih preduzeća COSME, Mikrofinansijski instrument, Instrument za razvoj preduzetništva i inovacija na zapadnom Balkanu (WB EDIF), Fond Sredstva u okviru EPFRR-a, Program zapošljavanja i socijalne inovacije (EaSI) i instrument InnovFin SMEG. Stopa iskorišćenosti tih instrumenata već je veća od 50%, a koristi ima više od 5.000 klijenata u regionu. Zahvaljujući instrumentu InnovFin SMEG, više od 350 klijenata već je dobilo podršku za razvoj svojih inovativnih projekata. Udvostručenjem našeg krovnog instrumenta na milijardu evra, možemo da dodatno olakšamo razvoj inovativnih MSP-ova širom zemalja CIE, obezbeđujući tako lakši pristup finansiranju i pružajući podršku lokalnim ekonomijama. To dodatno naglašava našu snažnu predanost opsluživanju klijenata u Centralnoj i istočnoj Evropi.“

Transakcija odražava odlučnost EU-a da brzo pokrene konkretne inicijative usmerene na ubrzanje pozajmljivanja i transakcija za koje su izdate garancije i koje mogu da podstaknu zapošljavanje i rast u EU.

Related Posts