Počinje SAM akademija

by Vesna Lapčić

SAM Akademija, koju je pokrenula Srpska asocijacija menadžera u godini kada obeležava 15 godina postojanja, upisala je prve polaznike i počinje sa radom od subote, 3. aprila. Više od 25 polaznika, menadžera koji će u budućnosti voditi poslovnu zajednicu Srbije, u narednih pet meseci imaće ekskluzivnu priliku da uče od ostvarenih profesionalaca sa internacionalnim iskustvom u najuspešnijim kompanijama u Srbiji.

Predavanja kreirana prema najnovijim edukativnim trendovima iz oblasti menadžerske prakse otvaraju Dragoljub Damljanović, predsednik SAM-a i Digital Grid Sales VP, Schneider Electric, i Dragan Filipović, CEO, Generali Osiguranje Srbija, koji je i partner SAM Akademije. SAM Akademija započinje aktuelnom temom „Corporate Strategy and Cross-Functional Interactions“.

       

U okviru prvog predavanja, polaznici SAM Akademije slušaće od istaknutih lidera kako definisati korporativnu strategiju kao i kako je primeniti u praksi i kroz operativne planove. Pored toga što će saznati koliko se često strategija menja/modifikuje i koji su najveći izazovi u sprovođenju strategije, polaznici će proći kroz konkretne primere implementacije strategije u praksi i naučiće kako se meri uspešnost njenog sprovođenja, kao i to ko sve treba da bude uključen u strategiju.

SAM Akademija je namenjena menadžerima koji imaju želju i potencijal da postanu top menadžeri i preuzmu rukovođenje kompanijama u narednih pet godina kao i preduzetnicima koji vode male i srednje kompanije i žele da ih transformišu u korporativne sisteme.

Koncept SAM Akademije kreirali su programski direktori, Dušan Basalo, CEO, Talks and Folks i član UO SAM-a, i Nevena Stanisavljević, CEO, HR World vodeći se potrebom menadžera za praktičnim i primenljivim znanjem. Akademija je formirana tako da nudi idealni balans između lakoće formata, obima sadržaja i težine znanja koje on nosi.

Polaznici će slušati 20 predavanja koja su kreirana prema najnovijim edukativnim trendovima iz oblasti menadžerske prakse okrenutih budućnosti poslovanja – od poslovne strategije, transformacije i upravljanja promenama, do savremenog vođstva i upravljanja zainteresovanim stranama, poslovne agilnosti i organizacione kulture i dizajna, upravljanja ljudima. Predavanja će držati više od 40 renomiranih menadžera, lidera sa vrhunskim profesionalnim rezultatima.

 

Related Posts