PLATIMATIK- rešenje za automatizovanu i sigurnu naplatu računa

by Vesna Lapčić

Platimatik je novi sistem za plaćanje mesečnih računa građana i pravnih lica, koji je pokrenulo Udruženje banaka Srbije uz podršku Narodne banke Srbije. Namera pokretača je da se poveća efikasnost platnog sistema u našoj zemlji i da se plaćanje učini jeftinijim i jednostavnijim i za izdavaoce velikog broja računa i za građane.

Procena je da se u Srbiji mesečno izda 12 miliona računa, a ovaj metod pruža priliku da se oni plaćaju automatski, tačno, bezbedno i da se ceo proces digitalizuje.

Platimatik se zasniva na modelu u kome platilac daje saglasnost izdavaocu računa da, u skladu sa uslovima iz saglasnosti, naplati sredstva sa računa platioca. Banka platioca zadužiće račun platioca na dan dospeća računa, a koji je platilac prihvatio potpisivanjem saglasnosti. Račun nikako ne može biti zadužen ranije.

„Udruženje banaka Srbije ponosno je što je u našu zemlju uvelo još jedan napredan sistem za redovno izmirenje obaveza. Reč je o sistemu za koji sam siguran da će doneti veliku korist kompanijama i institucijama koje izdaju veliki broj računa, znatno će olakšati posao bankama, a korist će imati i građani“, kaže Vladimir Vasić, generalni sekretar UBS. „Veliki sistemi, kao što su komunalna preduzeća, distributeri struje, kablovski operateri, osiguravači i drugi, dobijaju metod za sigurnu, jednostavnu i efikasnu naplatu svojih potraživanja. Građani dobijaju potpuno besplatan servis koji im omogućava izmirenje redovnih mesečnih obaveza bez nepotrebnog utroška vremena i energije.“

Sistem direktnih zaduženja u razvijenoj Evropi pokriva veliki deo redovnih mesečnih plaćanja. Kroz Platimatik i Srbija dobija priliku da se približi razvijenim tržištima, da se proces u kome su građani sa gotovim novcem dolazili na šaltere sada u potpunosti digitalizuje. Ovo rešenje doprineće smanjenju gotovine u opticaju, i u potpunosti je usklađeno sa Nacionalnom strategijom Republike Srbije za mala  plaćanja koja u periodu do 2024. godine predviđa dupliranje obima elektronskog i mobilnog bankarstva u našoj zemlji.

Iz ugla građanina, korišćenjem Platimatika izbegava se plaćanje provizija na šalterima, a istovremeno ostvaruje ušteda kod pružalaca usluga koji daju popust na redovno izmirenje obaveza. Platimatik je idealan za korisnike koji nemaju suviše raspoloživog vremena, jer zahteva njihovo angažovanje samo prilikom davanja početne saglasnosti. Novi instrument plaćanja izuzetno je bezbedan, a transakcije se obavljaju u okviru banaka koje imaju uspostavljene sisteme kontrole.

„Uvođenjem Platimatika Udruženje banaka realizuje svoju osnovu ulogu  doprinoseći daljoj digitalizaciji Srbije putem modernog servisa, i donosi direktnu korist građanima, privredi i finansijskim institucijama“, kaže Vladimir Vasić.

Related Posts