PepsiCo objavio Rezime o zaštiti životne sredine

by Vesna Lapčić

Kompanija PepsiCo na globalnom nivou objavila je svoj prvi Rezime o zaštiti životne sredine, društva i upravljanja od početka lansiranja PepsiCo Positive (pep+) strateške transformacije koja u središte rasta i kreiranja vrednosti stavlja održivost i ljudski kapital.

ESG Rezime (Environmental, Social, and Governance (ESG) Summary) za 2021. godinu, koji predstavlja unapređenu verziju Izveštaja o održivom razvoju kompanije PepsiCo ističe kako kompanija koristeći svoje brendove i ljudski kapital kreira novi pravac koji podstiče pozitivnu promenu za planetu i ljude. Izveštaj sadrži i informacije o napretku ostvarenom u pogledu ispunjenja obaveza u okviru industrije. Najznačajniji delovi izveštaja obuhvataju:

Pozitivna poljoprivreda:

  • Primenjene regenerativne poljoprivredne prakse na više od 345.000 hektara – napredak ka cilju od sedam miliona hektara do 2030. godine, što je približni ekvivalent poljoprivrednog otiska kompanije PepsiCo;
  • Podrška u obezbeđivanju sredstava za život žena poljoprivrednica i ruralnim zajednicama putem inicijativa poput partnerstva sa USAID-om u iznosu od 20 miliona dolara za podršku preduzećima koja vode žene, kao i proširenje programa CARE „Ona hrani svet“, što predstavlja inicijalnu akciju ka novom pep+ cilju poboljšanja sredstava za život za više od 250.000 ljudi u okviru poljoprivrednog lanca snabdevanja kompanije PepsiCo i zajednica u kojima posluje.

Pozitivan lanac vrednosti:

  • Smanjene emisija iz oblasti 1 i 2 za 25% u odnosu na početnu tačku iz 2015. godine sa više od 70 procenata globalnih potreba za električnom energijom u direktnim operacijama koje sada zadovoljavaju obnovljivi izvori. U 2021. godini, emisije oblasti 3 – koje čine 93 posto emisija kompanije – porasle su za 5 posto u odnosu na početnu tačku iz 2015. godine, uglavnom zbog značajnog rasta poslovanja.
  • Poboljšana efikasnost korišćenja vode za 18 procenata u oblastima visoko rizičnih voda u odnosu na početnu tačku iz 2015. godine, u odnosu na cilj od 25 procenata do 2025. godine i dodatnih 34 procenata vode koja se koristi u operacijama u lokalnim slivovima u 2021. godini – više od 6,1 milijardi litara vode. Pored toga, PepsiCo je od 2006. nastavio da unapređuje bezbedan pristup vodi na globalnom nivou za više od 68 miliona ljudi, čime je kompanija prešla polovinu puta do ostvarenja svog cilja za 2030. godinu – bezbedan pristup vodi za 100 miliona ljudi.
  • Dostignut je procenat od 43 odsto žena na rukovodećim pozicijama u odnosu na naš cilj od 50 procenata do 2025. na globalnom nivou.

Pozitivni izbori:

  • Četiri godine pre zadatog roka, PepsiCo je postigao svoj cilj od 75 odsto u pogledu smanjenja zasićenih masti asortimana hrane koji ne prelazi 1,1 grama zasićenih masti na 100 kalorija. Dodatno, 53 odsto ukupnog obima PepsiCo-ovog portfolija pića sada ima manje od 100 kalorija iz dodatih šećera, dok 66 odsto ukupnog obima portfolija hrane ne prelazi 1,3 miligrama natrijuma po kaloriji.

Pep+ strategija inkorporirana je u svaki segment poslovanja kompanije PepsiCo i ESG Rezime za 2021. godinu sadrži sve informacije o inicijalnim akcijama preduzetim u pogledu ostvarivanja progresa, kao i realne primere koji se odnose na sva tri stuba – Pozitivna poljoprivreda, Pozitivan lanac vrednosti i Pozitivni izbori.

„Posvećenost i akcije kompanije PepsiCo za stvaranje održivijeg i otpornijeg sistema ishrane je nepokolebljiva i ponosni smo na napredak koji smo postigli 2021. godine ka našim novim i unapređenim ciljevima pep+ strategije“, izjavio je Džim Endrju, direktor održivog razvoja u kompaniji PepsiCo. „Svesni smo da je još mnogo toga ostalo da se uradi, ali to ne možemo sami, već u saradnji sa našim partnerima u okviru lanca vrednosti, zajednicama, nevladinim organizacijama i predstavnicima vlada – nastavićemo da ulažemo u akcije, inovacije i partnerstva koja nam svima omogućavaju da ostvarimo održiviju budućnost“.

Digitalni format omogućava besprekoran abecedni prikaz PepsiCo ESG tema na sajtu pepsico.com koji pruža vremenski obeležene detalje za oko 50 tema u vezi sa održivošću.

Related Posts