OTP Grupa u Srbiji: Prva na tržištu u kreditiranju privrede i građana

by Vesna Lapčić

OTP Grupa u Srbiji, uključujući Vojvođansku banku i OTP banku Srbija, ostvarila je godišnji rast kredita od 15% što je više od 500 miliona evra i što pokazuje posvećenost Grupe tržištu u Srbiji. Na kraju 2020. godine su ukupni neto krediti obe banke iznosili 3.7 milijarde evra i time su zauzeli učešće na tržištu od preko 17%. Vojvođanska banka i OTP banka trenutno se nalaze u procesu integracije koji će trajati do maja 2021. godine kada će nastaviti da posluju kao jedna banka pod imenom OTP banka Srbija. Zahvaljujući rezultatima u protekloj godini, kao i povećanom tržišnom učešću u svim segmentima, nova integrisana banka će biti prva u Srbiji po pitanju tržišnog učešća u segmentu kredita.

„Suočili smo se sa brojnim izazovima u prethodnoj godini u kojoj smo uspeli, ne samo da zadržimo profitabilno poslovanje, već i da unapredimo ključne aspekte našeg rada. Istovremeno smo radili i na našem projektu integracije između dve banke, koji privodimo kraju, zahvaljujući kontinuiranom ulaganju u digitalnu transformaciju i izuzetnoj predanosti naših zaposlenih. Pandemija je višestruko uticala na celu privredu, a mi smo nastojali da pružimo svu potrebnu podršku našim klijentima, čemu u prilog govori podatak da smo kroz garantnu šemu do danas odobrili više od 259 miliona evra. Povećali smo tržišno učešće u svim segmentima; na kraju 2020. godine su ukupni neto krediti obe banke iznosili 3.7 milijarde evra sa rastom kredita na godišnjem nivou od oko 15% što je 500 miliona evra više u odnosu na prošlu godinu. Time će nova OTP banka Srbija biti broj jedan po udelu na tržištu kredita u Srbiji. Ukupni neto poslovni prihodi su na kraju 2020. godine bili na nivou od 102 miliona evra a neto rezultat posle poreza je iznosio 22 miliona evra“ izjavio je Predrag Mihajlović, predsednik Izvršnog odbora OTP banke Srbija i Izvršni sponzor projekta integracije OTP banke i Vojvođanske banke.

Visok rast kredita dolazi iz oba segmenta poslovanja, kako fizičkih lica tako i privrede. U segmentu poslovanja sa fizičkim licima ostvaren je godišnji rast od preko 17%, sa snažnim rastom produkcije na stambenim kreditima od 40% na godišnjem nivou i tržišnim učešćem u stambenim kreditima od preko 21%, dok je tržišno učešće gotovinskih kredita preko 20% uz ostvaren rast tržišnog učešća od preko 100 baznih poena. U segmentu poslovanja sa privredom ostvaren je godišnji rast od oko 13%, dok je tržišno učešće u ovom segmentu preko 16% sa rastom od preko 50 baznih poena u odnosu na prethodnu godinu.

Ukupni neto poslovni prihodi su na kraju 2020. godine bili na nivou od 102 miliona evra, što čini rast u odnosu na prethodnu godinu od oko 5.6%, a kao rezultat dobrih komercijalnih ostvarenja i uštede na ukupnim poslovnim rashodima za preko 10% u odnosu na 2019. godinu.

U okviru OTP Grupe posluju i OTP Leasing Srbija, lider na tržištu lizinga u Srbiji po produkciji, kao i OTP Osiguranje koje pruža usluge životnog osiguranja preko OTP banke, kao zastupnika u osiguranju.

Na nivou cele OTP Grupe, u 2020. godini je ostvarena konsolidovana dobit u iznosu od 742 miliona evra, sa ukupnim nivoom aktive od 64 milijarde evra i rastom aktive na godišnjem nivou od oko 6%. Prinos na kapital na nivou cele grupe je 13.0%. Bankarska grupa je prisutna u 11 zemalja, uključujući Srbiju, sa preko 20 miliona klijenata i više od 36 hiljada zaposlenih.

Related Posts