Šta je finansijski forenzičar?

by Vesna Lapčić

Finansijski forenzičar relativno je novo zanimanje u javnim tužilaštvima u Republici Srbiji. Uvođenjem struke finansijski forenzičar i prijemom stručnjaka koji poseduju set znanja iz različitih oblasti (računovodsvo, revizija, bankarsko poslovanje, poslovanje privrednih društava, berzansko poslovanje, ali i poznavanje prava, informacionih tehnologija), kao i iskustva u detekciji kriminalnih radnji, efikasnost u obavljanju istražnih radnji znatno se povećala.

Dragana Stojadinović CFE, finansijski forenzičar i član ACFE Serbia Chapter na panel diskusiji koju je organizovao Ekonomski Fakultet Beograd i Deloitte Serbia u sklopu obeležavanja Međunarodne nedelje borbe protiv prevara, studentima i budućim finansijskim forenzičarima dala je kratak uvid o ulozi finansijskog forenzicara u javnom sektoru.

Finansijski forenzičari nisu veštaci iz određene struke već stručna lica koja poseduju znanja i veštine iz više oblasti. Smernice njihovog delovanja ne ograničavaju se na samo jedan skup analiza, kao na primer na analizu finansijskih izveštaja – finansijski forenzičar/CFE obavlja niz drugih analiza koje se najčešće odnose na analize novčanih tokova, analizu poslovne dokumentacije, analizu podataka iz javno dostupnih izvora, analizu poslovnog događaja, a sve u cilju otkrivanja „modus operandi“ izvršenja krivičnog dela. Tako pomažu tužiocu u efikasnijem sprovođenju istražnog  postupka. Naglašen  je značaj saradnje sa drugim forenzičkim službama (digitalnom forenzikom) i spremnost na timski rad.

Obim rada finansijskog forenzičara je izuzetno opsežan, a kako se stalno suočavamo s  novim oblicima prevara, novim načinima izvršenja krivičnih dela, izneto je mišljenje da je izuzetno važno da se radi na kontinuiranoj edukaciji i da je neophodno da struka u okviru svojih strukovnih udruženja međusobno razmenjuje iskustva i mišljenja.

Kakav treba da bude ekonomski forenzičar? Od veština treba da poseduje analitičnost, upornost i preciznost. Da ima razvijenu etičnost – da poštuje zakonske norme i etičke kodekse struke, ali i da veruje je rad na prevenciji ili suzbijanju prevara i finansijskog kriminala – za dobrobit društva.

Foto: Stockvault

Related Posts