OTP Grupa preuzela podružnicu Ilirike u Srbiji

by Vesna Lapčić

OTP Fund Management iz Mađarske je zajedno sa OTP bankom Srbija uspešno akviziriao ILIRIKA DZU (osnovanu 2007. godine), srpskog subsidijara ILIRIKA grupe koja je, osim u Srbiji, prisutna i u drugim zemljama (Slovenija i Severna Makedonija) i koja, pored brokerskih i usluga upravljanja imovinom, obezbeđuje i korporativne finansije i savetodavne usluge za M&A (spajanja & akvizicije).

‘OTP Grupa je oduvek smatrala da je njeno prisustvo na tržištu Srbije od strateškog značaja. Ovom transakcijom smo postali aktivan učesnik na lokalnom tržištu kapitala, naveo je Attila Banfi, predsednik Upravnog odbora OTP Fund Management. On je precizirao da se, prema propisima koji se odnose na tržište kapitala u Srbiji, investicioni fondovi mogu nuditi klijentima samo ako društvo za upravljanje imovinom posluje u Srbiji. „Želeli smo da ispunimo taj uslov, imajući u vidu da do sada investicioni fondovi nisu bili prisutni u ponudi proizvoda privatnog bankarstva OTP banke Srbija“, naveo je Attila Banfi.

Predrag Mihajlović, CEO & Predsednik Izvršnog odbora OTP banke Srbija je tim povodom naveo: „Imajući u vidu vodeću poziciju OTP banke u Srbiji i ekspertsku podršku Direkcije za globalna tržišta naše matične OTP Grupe, ovom akvizicijom ćemo značajno proširiti asortiman proizvoda i usluga Banke na tržištu kapitala. Investicione usluge biće dostupne našim klijentima privatnog bankarstva, segmentu stanovništva, kao i klijentima iz privrede, uz istovremeno proširivanje spektra kanala prodaje”.

Sa ukupnom aktivom od 6.91 milijardi evra , OTP banka Srbija je jedna od vodećih banaka u zemlji nakon uspešnog završetka dva najkompleksnija sukcesivna spajanja ikada viđena na lokalnom tržištu; integracije bivše Vojvođanske banke i Societe Generale Srbija. OTP je prva banka u Srbiji prema tržišnom udelu i kreditima fizičkim licima i privredi i druga po obimu aktive i depozita. Banka Ima dugu tradiciju pružanja kastodi usluga: šest od ukupno sedam penzionih fondova u Srbiji je odabralo člana OTP Grupe u Srbiji za svoju kastodi banku, a 11 od ukupno 18 investicionih fondova je napravilo isti izbor. Među njima je i ILIRIKA, koja će biti preimenovana u „OTP Invest“ tokom budućeg poslovanja.

„Iz perspektive razvoja proizvoda, sticanje funkcionalnog menadžera imovine je više nego obećavajuće“, naveo je Tibor Tarner, zamenik generalnog direktora OTP Fund Management-a, koji smatra da su uslovi za to na tržištu idealni, jer se tržište investicionih fondova u Srbiji sada postepeno širi; obim imovine pod upravljanjem iznosi 630 miliona evra, što je značajno dostignuće s obzirom na to da je pre tri godine ovaj iznos bio upola manji.

Sa iskustvom dugim 30 godina na tržištu novca i kapitala, OTP Fund Management iz Mađarske će pružati stalnu stručnu i operativnu podršku novoj kompaniji OTP Invest. „Biće stavljen jak naglasak na internu i eksternu razmenu znanja i obuku u okviru cele Grupe, što će se proširiti i na OTP banku Srbija koja ima 154 ekspoziture, jer će ona, kroz svoju jaku i dominantnu mrežu, uključujući ekspoziture privatnog bankarstva biti glavni distributer investicionih jedinica fondova kojima upravlja OTP Invest “, rekao je Attila Banfi.

Attila Banfi veruje da je moguće da OTP banka Srbija postane dominantan učesnik na investicionom tržištu u periodu od narednih 5 godina, čemu trenutno niska tržišna penetracija služi kao odlična polazna osnova. „Naši proizvodi i usluge osmišljeni su da regiji pomognu da ostvari rast koji je veći od proseka u EU”, dodao je Banfi. „Verujemo u budućnost Centralne i Istočne Evrope i želimo aktivno da doprinesemo razvoju ovog regiona”.

 

Related Posts