Omiljeni plato Beograđana u novom ruhu

by Vesna Lapčić
Umesto improvizovanih tezgi, kioska i prljavih podzemnih prolaza, plato kod Zelenog Venca dobija novi izgled, pišu Nekretnine.rs

Novo lice Beograda, moglo bi uskoro da zasija u samom srcu grada, na platou kod Zelenog venca. Čitav potez oko ulica Brankova, Kraljice Natalije, Jug Bogdanove i Zelenog prema projektu, dobiće potpuno novi izgled.

Površina oko pola hektara, kaskadno spuštena od ulice Brankove ka Zelenom Vencu, jedan je od najprepopoznatljivijih simbola Beograda. Čitav deo koji danas poznajemo sa kioscima, okretnicom autobusa i malim radnjama, dobiće novo i moderno ruho, zahvaljujući projektu investitora i nosioca plana, projektantske firme Bates doo iz Beograda.

Javni uvid u projektat, trajao je dve nedelje, i u tom periodu zainetersovani su mogli da vide kako će nakon rekonstrukcije, ovaj deograda izgledati.

Kako piše portal E-kapija, u elaboratu za rani javni uvid, prema Planu generalne regulacije Beograda, predmetna lokacija pripada celini koja obuhvata istorijski centar Beograda.

Prama navodima, trenutno u dokumentima stoje stavke koje se tiču prostora, a koju karakterišu mahom prizemni i jednospratni komercijalni i trgovački objekti lošeg boniteta i kiosci koji nisu primereni ovom delu grada.

Prema planu, komercionalni sadržaj će i u novom izgledu biti komercijalizovan i zadržaće postojeću namenu objekata.

– U cilju skladnog visinskog uklapanja objekata u bloku, predlaže se maksimalna spratnost novih objekata do P+2, odnosno visina slemena objekata do maksimalno 16 metara (visina kote venca do 12m) – navodi se u elaboratu, u kojem stoji i da će se komercionalni sadržaj proširiti sa sadašnjih 1.200 m2 na 3.800 metara kvadratnih.

Platoi, stepenice i prolazi na lokaciji, u elaboratu su ocenjeni takođe kao relativno lošeg boniteta, ali s obzirom na atraktivnost budućih sadržaja intenzitet pešačkih kretanja i dalje biti veoma veliki, pa je planirano zadržavanje svih postojećih pešačkih površina i prolaza. Naravno, zbog bezbednosti i estetike, i oni će proći kroz proces rekonstrukcije.

Ono što je najbitnije za građane Boegrada, jeste da će sve pristupne ulice ostati u postojećem stanju, a ista praksa važi i za autobuska stajališta, koja će ostati na definisanim i sada već prepoznatljivim mestima u ovom delu Beograda.

Foto: Grad Beograd

Related Posts