SREDA, 13. MAY 2020.

6. Međunarodna konferencija: Biogas u Srbiji

3. Konferencija licenciranih energetskih menadžera Srbije

7. Međunarodna konferencija: Hidroelektrane u regiji Zapadnog Balkana

Radionica za javna preduzeća za vodovod i kanalizaciju – Aplikacija za EU fondove- kako uspešno uraditi domaći?

5. Konferencija: Upravljanje otpadom – Ponovna upotreba otpada i energija iz otpada

Okrugli sto o malim hidroelektranama

1. konferencija: Toplotne pumpe i geotermalna energija u Srbiji

Investitorska biznis loža

Svečano otvaranje sajma RENEXPO – ulaganje u zelenu ekonomiju

ČETVRTAK, 14. MAY 2020.

B2B Sastanci – Energy, Waste & Water Brokerage Event RENEXPO®

5. Međunarodna Konferencija: Održivo upravljanje vodama – Vodosnabdevanje i upravljanje otpadnim vodama

7. Međunarodna konferencija: Energija iz biomase u regiji Zapadnog Balkana

7. Okrugli sto: Energija vetra u Srbiji i JIE

Seminar “Održavanje i modernizacija hidroelektrana (MMH)”

4. Konferencija: Fotonaponske elektrane i solarna energija – buduća tržišta

4. Konferencija: Održivi transport JIE

Related Posts