NLB Grupa potpisala principe za odgovorno bankarstvo Ujedinjenih nacija

by Vesna Lapčić

NLB d.d, matična banka NLB Grupe, potpisala je Principe za odgovorno bankarstvo Ujedinjenih nacija, čime su se sve članice grupe pridružile ranijim potpisnicama, 180 banaka iz celog sveta.

 Ovo je jedinstveni okvir za održivo poslovanje bankarskog sektora, razvijen kroz inovativno partnerstvo između banaka širom sveta i Organizacije Ujedinjenih nacija. Pored NLB-a, potpisnice su mnoge ugledne finansijske institucije iz više od 50 zemalja sa svih šest kontinenata. Prve banke su Principe potpisale pre tačno godinu dana, a od tada se broj potpisnika kontinuirano povećava i širi na nova područja u kojima se sve više govori o održivosti.

Važan deo misije NLB Grupe je da, pored visokog nivoa brige o klijentima, svojom posvećenošću, znanjem i inovativnim rešenjima doprinesemo boljem životu, boljoj budućnosti za celi region u kome poslujemo. NLB Grupa čvrsto veruje da može da obezbedi dodatnu vrednost klijentima, zaposlenima i istovremeno čitavom društvu, zbog čega smo i krenuli putem intenziviranja implementacije održivosti u bankarsko poslovanje.

Izuzetno smo ponosni što smo deo grupacije koja se posvetila ostvarenju principa za odgovorno bankarstvo UNEP FI (Program za finansijsku inicijativu u oblasti životne sredine Ujedinjenih nacija).

Principi za odgovorno bankarstvo utvrđuju ulogu i odgovornost bankarske industrije u oblikovanju održive budućnosti i usklađivanju bankarskog sektora sa planiranim dostignućima Ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija i Pariskog sporazuma o klimatskim promenama iz 2015. godine. Oni  takođe, što je izuzetno važno, podstiču banke da ugrade održivost u sve segmente svog poslovanja i da identifikuju oblasti  gde imaju najveći potencijal da ostvare uticaj na održivost u svetu, dok se istovremeno otvaraju nove poslovne mogućnosti za čitavu NLB Grupu.

Tri ključna koraka na koje obavezuju Principi sa ciljem kontinuiranog unapređenja uticaja na životnu sredinu i doprinosa boljem društvu su analiza trenutnog uticaja na stanovništvo i planetu, postavljanje ciljeva u oblastima gde banka može ostvariti najznačajniji uticaj i njihovo ostvarenje i javno izveštavanje o napretku. Prvi izveštaj o napretku i primeni principa u praksi objavićemo 18 meseci nakon potpisivanja principa.

Prilikom potpisivanja, Blaž Brodnjak, predsednik Uprave NLB Grupe, istakao je: „Ovo je važan korak koji pokazuje da nam je zaista stalo do regiona u kome poslujemo i živimo, koji nas obavezuje da radimo na održivosti na sistematičan i angažovan način i u kontinuitetu.  NLB Grupa nije samo finansijska grupacija. Mi smo ljudi koji poznaju i razumeju industriju u kojoj radimo, koji razvijamo inovativne proizvode i usluge orijentisane na klijente, osećamo i razumemo okruženje, društvo i region u kojem živimo i želimo da doprinesemo boljim uslovima za poslovanje i kvalitetu života građana. Jer za nas Jugoistočna Evropa nije samo mesto na mapi. Mi ga nazivamo i tretiramo kao svoj dom. Ovde su srce i glava NLB Grupe, zato želimo i imamo ambiciju da vidimo ovaj region kako napreduje. Želimo da podržimo taj cilj odgovornim i održivim pristupom svom poslovanju i ulogom koju imamo u društvu. Čvrsto verujemo da održivost nije samo slovo na papiru, već stvarni niz odluka i aktivnosti kojima težimo da postanemo kompanija sa važnim pozitivnim uticajem na društvo i životnu sredinu u našem matičnom regionu i jedan od najpoželjnijih poslodavaca . Radićemo na ulozi u domenu održivosti na svim tržištima na kojima poslujemo, sa ciljem uspostavljanja regionalne održive platforme. Želimo da podržimo kompanije koje posluju lokalno ili regionalno, koje ovde stvaraju i razumeju svoju ulogu u društvu na način kako je mi razumemo i ispunjavamo.“

Related Posts