NLB banka postala treća po veličini na tržištu Srbije nakon preuzimanja Komercijalne banke

by Vesna Lapčić

Današnjim sticanjem vlasništva na 83,23% običnih akcija u Komercijalnoj banci a.d. Beograd (KB), NLB je postala treća najveća bankarska institucija u Srbiji jer je kupovinom KB uvećala tržišni udeo NLB sa oko 2% ukupne aktive  na više od 12%, prema podacima od 30. septembra 2020. Poslovanje NLB Grupe u Srbiji biće (pored slovenačkog tržišta) najveće i najvažnije jer dodaje više od 800.000 aktivnih klijenata u segmentu poslovanja sa stanovništvom i najveću poslovnu mrežu u zemlji od 203 ekspoziture NLB-ovom postojećem poslovanju. Preko sestrinskih banaka KB u BIH i Crnoj Gori, ova transakcija će dalje ojačati našu postojeću snažnu poziciju i na ta dva tržišta, navodi se u saopštenju.

Akvizicijom KB, obim kredita klijentima NLB Grupe uvećaće se za oko 1,8 milijardi evra, a ukupni depoziti za oko 3,3 milijardi evra. KB je tokom 2019. godine ostvarila neto profit od oko 170 miliona evra. U prvoj polovini 2020, koju je obeležila pandemija COVID-19, KB je nastavila stabilno da posluje i uspela da ostvari neto profit od gotovo 80 miliona evra. Ovom akvizicijom, NLB u grupu uključuje stabilnu franšizu, koja će svojim trenutnim poslovanjem i uz očekivani budući snažan rast povećati neto dobitak po akciji i time doneti  akcionarima dodatnu vrednost. Koeficijenti kapitala nakon akvizicije za uvećanu NLB Grupu ostaju iznad regulatornih zahteva i iznad ciljeva uprave banke (15,75%) čime je omogućena dalja isplata dividendi.

“Ovaj korak neće izmeniti celokupni strateški fokus NLB Grupe, niti će uticati na našu viziju. Posvećeni smo izgradnji moderne, digitalizovane i efikasne banke i tome da postanemo vodeća banka na srpskom tržištu do 2025. godine. Nastavićemo da  podržavamo širu zajednicu i cilj nam je da doprinesemo boljem kvalitetu života u regionu kroz odgovoran i održiv pristup poslovanju, kao i ulogu koju imamo u društvu kao sistemska institucija,” naglasio je predsednik Uprave NLB, Blaž Brodnjak.

NLB je pribavila sve neophodne dozvole za ovu transakciju, uključujući i saglasnost Evropske centralne banke i Narodne banke Srbije. Konačna kupoprodajna cena (koja uključuje i kamatu od 1. januara 2020. godine) iznosila je 394,7 miliona evra u skladu s odredbama ugovora o kupoprodaji akcija (‘SPA’) koji je zaključen s Republikom Srbijom 26. februara 2020.

Srbija je dugo bila strateški važno tržište za NLB Grupu u kontekstu strategije da postane vodeća međunarodna banka sa sedištem u JIE čiji je glavni fokus upravo na tom regionu. Dok u svim državama u kojima grupa posluje NLB zauzima jedno od vodeća tri mesta na tržištu, u Srbiji (koja je po broju stanovnika najveće tržište) do danas nije poslovala na tom nivou, navodi se u saopštenju kompanije.

Bez promena u redovnom bankarskom poslovanju klijenata

NLB i KB, u svim zemljama u kojima su obe banke prisutne, nastaviće da rade kao zasebne banke sve do pravnog spajanja. NLB će biti fokusirana na upravljanje procesima integracije što je moguće neosetnije, kako bi se obezbedila nesmetana tranzicija i uz zadržavanje fokusa na klijentima NLB i KB i njihovim potrebama, zaposlenima i svim ostalim zainteresovanim stranama.

Kratkoročno gledano, neće biti nikakvih promena u redovnom poslovanju klijenata. Nastaviće neometano da koriste sve usluge, a svi depoziti, krediti i računi ostaju aktivni pod istim uslovima. „S obzirom na to da vidimo značajan potencijal u unapređenje ponude proizvoda i usluga Komercijalne banke, oslanjajući se na stručnost i kapacitete NLB, kao i sinergiju sa poslovanjem NLB Grupe u celom regionu, usluge integrisane banke biće unapređene, a njihov kvalitet još viši. U predstojećim nedeljama, na raspolaganju klijentima obe banke, kao i svima koji žele da postanu deo naše porodice, biće obiman paket dobrodošlice, uključujući i besplatnu upotrebu zajedničkih bankomata u celoj NLB Grupi. U periodu pred nama, razvoj poslovanja sa stanovništvom ostaje naša strateška ambicija, a fokusiraćemo na brzi i intenzivni razvoj najboljih usluga za klijente i njihovo korisničko iskustvo. Pored toga, nastavićemo da jačamo odnose s našim korporativnim klijentima kojima ćemo ponuditi unapređene usluge, kao što je regionalna platforma za finansiranje trgovanja, faktoring, lizing i ostale usluge. Obezbedićemo da, uz nas na njihovoj strani, naši klijenti budu spremni za sve što dolazi“, navodi se u saopštenju.

Related Posts