NBS: Onlajn prodaja osiguranja raste, ali udeo u ukupnoj prodaji i dalje zanemarljiv

by Vesna Lapčić

Usluge osiguranja prodaju se pretežno putem internog prodajnog kanala, odnosno zaposlenih u društvima za osiguranje i u toku 2019, 2020. i 2021. godine, učešće premije u ukupnoj premiji tržišta ostvarene ovim putem je iznosilo i više od 60%. U učešću zatim slede posrednici u osiguranju, u proseku, sa 12%, tehnički pregledi sa okvirno 10%, društva za zastupanje u osiguranju 6%, banke sa oko 5% i ostali kanali distribucije pojedinačno ispod 5% učešća, navode u Narodnoj banci Srbije za portal Sve o novcu.

„Što se tiče premije ostvarene prodajom usluge osiguranja putem interneta i drugih sredstava telekomunikacije, njeno učešće u ukupnoj premiji (životnih i neživotnih osiguranja) u periodu od 2019. do 2021. godine beleži rast u određenom procentu, pri čemu je u 2019. godini imala zanemarljivo učešće u premiji, dok je u 2020. godini njeno učešće 0,06% a u 2021. godini 0,15% u ukupnoj premiji osiguranja tržišta. Putem ovog kanala prodaje društva su, tokom 2020. i 2021. godine, obavljala prodaju uglavnom neživotnih osiguranja, pri čemu je dominantno učešće u premiji osiguranja ostvarene onlajn prodajom imalo osiguranje pomoći na putovanju (više od 96%), dobrovoljno zdravstveno osiguranje (2,34% – 2,82%), ostala osiguranja imovine (0,67%-1,01%), osiguranje imovine od požara i drugih opasnosti (0,17% – 0,30%) i neznatno osiguranje od posledica nezgode i od opšte odgovornosti“, kažu u NBS.

Životna osiguranja se i dalje oprezno kupuju putem interneta, imajući u vidu da su to pretežno višegodišnja osiguranja kada ugovarač osiguranja preuzima dugoročnu obavezu plaćanja premije osiguranja, kažu u NBS i dodaju:

„Iako je u ovom trenutku zaključivanje “klasičnih” ugovora o osiguranju i dalje dominantno, neupitno je da će ugovaranje proizvoda osiguranja na daljinu biti sve prisutnije, a ovakav način ugovaranja, kao i aktivnosti usmerene na digitalizaciju poslovanja ubrzala je pandemija COVID-19, pre svega zbog rastuće potrebe pronalaženja dodatnih načina prodaje proizvoda osiguranja, ali i vršenja svih drugih procesa i aktivnosti u vezi sa osiguranjem (rešavanje odštetnih zahteva, korisničkih servisa za klijente i sl.)“.

Prema podacima iz izveštaja o ukupnoj premiji osiguranja prema kanalima prodaje za Republiku Srbiju i po društvima za osiguranje, kojima raspolaže Narodna banka Srbije, usluge osiguranja se na tržištu Republike Srbije prodaju putem interne prodajne mreže društava – zaposlenih u društvu, interneta i drugih sredstava telekomunikacije, posrednika i zastupnika u osiguranju, pravnih lica koja su osnovana prema drugom zakonu, a imaju saglasnost Narodne banke Srbije za prodaju usluge osiguranja (banke, finansijski lizing i javni poštanski operater), tehničkih pregleda, lica koja poslove posredovanja i zastupanja obavljaju na osnovu člana 113. Zakona o osiguranju, gde osiguranje predstavlja dopunu uz određeni proizvod (najčešće turističke agencije, prodavnice mobilnih telefona, bele tehnike i sl).

Foto: Visa

Related Posts