Marsh Adria Risk Forum: Rizici u vezi sa životnom sredinom će dominirati u budućnosti

Piše: Vesna Lapčić

by Vesna Lapčić

Lorejn Stok, lider za risk menadžment za Evropu kompanije Marsh je, na otvaranju Adria Risk Foruma 2024. koji je održan 18. aprila u Beogradu, predstavila ukratko tradicionalno istraživanje ove kompanije na temu rizika. Kada je reč o percepciji rizika praktično svih relevantnih učesnika u društvu, lidersku poziciju je zauzeo rizik: pogrešne informacije usled korišćenja veštačke inteligencije. Drugi rizik na listi je povezan sa klimatskim promenama.

„Više od tri milijarde ljudi će učestvovati u nekoj vrsti izbora tokom ove godine i opasnost od lažnih vesti raste. Teško je danas uvideti šta jeste, a šta nije istina“, istakla je ona i dodala da je najveća bojazan kad je AI u pitanju nedostatak kontrole jer je regulacija fragmentisana.

Na osnovu prikazane ilustracije jasno je da su pre 13 godina dominirali ekonomski rizici, vremenom su se povećavali rizici u vezi sa klimatskim promenama i životnom sredinom koji su aktuelni i danas. Sve vreme ovi rizici su „prošarani“ geopolitičkim rizicima, dok poslednjih godina u prvi plan izbijaju tehnološki rizici: pomenute dezinformacije, ali i sajber rizici. Ishod je takav i zbog razvoja veštačke inteligencije.

Lorejn Stok je istakla i da je mlađa populacija više zabrinuta za klimatske promene i rizike u vezi sa tim, u odnosu na starije. Inače, svi rizici koji se percipiraju za narednih deset godina prema ovom istraživanju povezani su sa životnom sredinom.

Marsh je sproveo i istraživanje samo među izvršnim direktorima. Njih najviše zabrinjavaju usporavanje ekonomije, zatim inflacija, nedostatak radne snage i talenata, kao i snabdevanje energijom.

Lorejn Stok je na kraju dala i nekoliko praktičnih saveta. Rizici, naime, moraju da se posmatraju više holistički i na duge staze kako bi se povećala otpornost. Organizacije moraju da evoluiraju, budu agilnije, osnažuju lidere i zaposlene.

Na Forumu su održane i dve panel diskusije na kojima su učestvovali predstavnici regionalnih kompanija i osiguravajućih društava. Učesnici su istakli da je neophodno edukovati ljude kako bi na najbolji način upravljali rizicima te istakli da isti ne dolazi preko noći tako da uvek postoji dovoljno vremena da se napravi plan za adekvatnu reakciju.

Skupu su prisustvovali takođe predstavnici kompanija i finansijskog sektora iz regiona.

 

Related Posts