Kupovna moć iz ugla Big Mac indeksa

by Vesna Lapčić

Sa 7,06 američka dolara, Švajcarska ima najskuplje Big Mekove na svetu, prema indeksu Big Meka iz jula 2021. Cena Big Meka u SAD je bila 5,65 dolara u SAD i 5,02 dolara u evrozoni, objavila je Statista.

Ovaj pokazatelj praktično govori da je švajcarska valuta precenjena, jer se Big Mac indeks kupovne moći gleda u odnosu na dolar.

Na primer, u Rusiji Big Mac košta 2,19$, a pošto je u SAD 5,65$, to biznačilo da je rublja potcenjena za nekih 59,9 odsto po ovom indeksu.

Tabelu je moguće pogledati na LINK-u. U tabeli nema Srbije….

A evo i kratkog pojašnjenja.

Šta je Big Mac indeks?

Big Mek indeks je osmislio još 1986. londonski list The Economist kao lagani vodič koji pokazuje da li su valute na svom „pravom“ nivou. Baziran je, kako piše portal makroekonomija.org, na teoriji pariteta kupovnih moci (PPP), pojmu koji na dugi rok treba da pokaze kretanje valuta u smeru koji izjednačava korpe roba i usluga (u ovom slucaju Big Mek hamburger) u bilo koje dve zemlje. U vreme kada je lansiran, Big Mac je, na primer, u SAD koštao svega 1.6$.

Dvaput godišnje Economist konvertuje prosečnu nacionalnu cenu Big Meka u američke dolare koristeći devizni kurs u tom trenutku. Kako je Big Mek potpuno standardizovan proizvod širom sveta, argument je da bi trebalo da ima istu relativnu cenu u svakoj zemlji. Razlike u ceni Big Meka izražene u američkim dolarima stoga odražavaju razlike u kupovnoj moći svake valute.

Burger ekonomija nije zamišljena kao precizan pokazatelj neravnoteže kurseva već samo kao sredstvo kojim bi se olakšalo shvatanje teoriju deviznog kursa. Ipak Big Mek indeks je postao globalni standard, opisan u nekoliko ekonomskih udžbenika i u najmanje 20 ekonomskih studija, navodi sajt makroekonomija.org.

Foto: McDonalds

Related Posts