Kako se može zasaditi drveće na daljinu

by Vesna Lapčić

UniCredit započinje saradnju sa onlajn platformom Treedom, koja omogućava ljudima da na daljinu zasade drveće i prate njihov rast putem interneta. Rezultat Inicijative biće stvaranje UniCredit šume, koja će brojati najmanje 90.000 novih stabala posađenih širom Italije, Kolumbije, Haitija, Kenije, Madagaskara i Tanzanije. UniCredit šuma doprineće smanjenju globalne emisije CO2 za približno 20.542.500 kg tokom narednih 10 godina, što je ekvivalent emisija koju proizvodi oko 4.400 automobila svake godine .

Svi zaposleni u Grupi imaće priliku da se uključe u projekat, tako što će besplatno zasaditi svoje sopstveno drvo u UniCreditovoj šumi. Pored toga, koleginice i kolege će dobiti i poseban popust ukoliko žele da zasade više stabala.

Žan Pjer Mustijer, izvršni direktor UniCredit Grupe, izjavio je: „Ponosni smo na ovu inicijativu, još jedan primer naše snažne posvećenosti održivosti koja je deo DNK-a naše Grupe. Partnerstvo sa Treedom-om, koje pažljivo prati Odbor Milenijalaca, nam omogućava da unapredimo životnu sredinu, istovremeno šireći svest i angažujući zaposlene u važnoj misiji u borbi protiv klimatskih promena. Naša UniCredit šuma sastojaće se od stabala posvećenih svim našim zaposlenima, a svako će dobiti svoje drvo, pokazujući da smo Jedna banka. “

Projekat se naslanja na Globalnu nedelju klimatske akcije 2019. godine kada je Grupa podstakla zaposlene da razmene ideje među sobom i sa klijentima, o tome šta bi UniCredit mogao da učini, da  napravi razliku. Stvaranje UniCreditove šume bio je jedan od projekata koji je proizašao tokom ove razmene ideja i pažljivo ga je pratio naš Odbor Milenijalaca.

UniCredit je jednostavna uspešna panevropska komercijalna banka, sa potpuno integrisanim korporativnim i investicionim bankarstvom, koja pruža usluge velikom broju svojih klijenata kroz jedinstvenu mrežu u Zapadnoj, Centralnoj i istočnoj Evropi. UniCredit  nudi i lokalnu i međunarodnu stručnost svojim klijentima, pružajući im jedinstven pristup vodećim bankama na svojih 13 ključnih tržišta širom evropske bankarske mreže: Italija, Nemačka, Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Češka, Mađarska, Rumunija, Rusija, Srbija, Slovačka i Slovenija. Koristeći međunarodnu mrežu predstavništava i poslovnica, UniCredit pruža usluge u još 18 zemalja širom sveta.

 

Related Posts