Dobit UNIQA Grupe premašila sva očekivanja

by Vesna Lapčić

UNIQA grupa (UNIQA Insurance Group AG) je sa ostvarenom dobiti pre oporezivanja od 382,3 miliona evra ponovo značajno premašila očekivanja od 350 miliona evra dobiti pre oporezivanja, saopštene u julu 2021. „Imali smo izuzetno uspešnu 2021. sa izvanrednim poslovnim učinkom, visokom profitabilnošću i snažnim investicionim rezultatima. Uprkos izuzetno visokim troškovima uzrokovanim velikim štetama i prirodnim katastrofama od preko 300 miliona evra bruto, nastavili smo rast, posebno nakon uspešno završene integracije bivše AXA kompanije u centralno-istočnoj Evropi“, rekao je Andreas Brandstetter, CEO UNIQA Insurance Group AG.

Ukupna premija UNIQA grupe porasla je za 14,2% na 6,36 milijardi evra u 2021. godini. UNIQA Austrija povećala je premiju za 2,1% na 3,92 milijarde evra, dok je UNIQA International ostvarila rast od 42,1% na 2,42 milijarde evra nakon integracije AXA kompanija. Dobit pre oporezivanja porasla je sedam puta u odnosu na 2020. godinu i iznosi 382,3 miliona evra. Prosečan broj zaposlenih u UNIQA grupi porastao je na 14.849 nakon akvizicije bivših kompanija AXA CEE (2020: 13.408).

„Naš strateški program „UNIQA 3.0 – Seme budućnosti“ sa jasnim ciljem da istinski poboljšamo zdravlje i dobrobit naših klijenata, već pokazuje prve znake uspeha. Sa još većim fokusom na klijente i unapređenje efikasnosti na svih 18 tržišta nastojimo da dodatno poboljšamo i našu profitabilnost što će takođe biti odraženo progresivnom politikom dividendi. Shodno tome, Upravni odbor će predložiti Godišnjoj skupštini da se isplati dividenda od 55 centi po akciji – u poređenju sa 18 centi po akciji u 2019. i 2020. godini – što će nas vratiti na nivo pre korona virusa u 2018. finansijskoj godini od 53 centa po akciji. Uz strogu disciplinu troškova i transformaciju korporativne kulture, kontinuirano se fokusiramo na sveobuhvatno ulaganje u digitalizaciju, IT i podatke, kao i strateški važno polje zdravstvene zaštite. Dugoročni cilj je da postanemo holistički pružalac zdravstvenih usluga sa inovativnim proizvodima i uslugama iznad i izvan standardnog osiguranja”, dodao je Brandstetter.

UNIQA grupa je jasno posvećena održivosti u svim oblastima, kao i cilju klimatske neutralnosti do 2040. u Austriji a do 2050. godine širom sveta. Uz brojne saradnje i članstva, UNIQA je ušla u strateško partnerstvo sa vodećom klimatskom mrežom Net Zero Asset Owner Alliance i obavezala se da detaljno izveštava o svom napretku u oblasti održivih investicija.

Izgledi za 2022. godinu

U poslednje dve pandemijske godine, UNIQA je pokazala da je njena osnovna delatnost veoma otporna. Uz očekivanja da premije ostanu nepromenjene ili da porastu u 2022. godini, UNIQA s obzirom na prošlogodišnji poslovni učinak, razvoj i fokusiranje na kontinuiranu optimizaciju rezultata preuzimanja i dalje korake za implementaciju program rasta „UNIQA 3.0 – Seme budućnosti“, ima optimistične prognoze za 2022. godinu i očekuje ostvarenje dobiti pre oporezivanja od 400 miliona evra.  Ovakva perspektiva pretpostavlja da se makroekonomska kretanja neće značajno pogoršati tokom godine, da nema ozbiljnijih turbulencija na tržištima kapitala, a potraživanja zbog elementarnih nepogoda su u skladu sa prosekom prethodnih godina. S obzirom na političku situaciju između Rusije i Ukrajine, sva očekivanja za finansijsku 2022. godinu su podložna velikoj neizvesnosti usled čega je teško predvideti dalje uticaje političke krize na makroekonomska kretanja posebno u Evropi, reakcije na tržištima kapitala i kretanje inflacije.

 

 

Related Posts