ISTRAŽIVANJE: Većina „ženskih“ preduzeća ne prelazi međunarodne granice

by Vesna Lapčić

Većina preduzeća u vlasništvu žena u Istočnoj i Jugoistočnoj Evropi, Centralnoj Aziji i na Kavkazu (84%) ne prelazi međunarodne granice, ali su preduzetnice spremne da uče o poslovanju u inostranstvu.

Vodeći sektori u kojima posluju preduzeća u vlasništvu žena su beauty i wellness industrija (17%), trgovina (12%), poljoprivreda i industrija hrane (12%), obrazovanje (8%) i PR i marketing (7%). Dve trećine preduzetnica ne koristi eksterno finansiranje, dok tri četvrtine nema zaposlene. Oko 35% preduzeća u vlasništvu žena u regionu osnovano je sa ulaganjem manjim od 1.000 američkih dolara. Samo jedna od 10 žena zapošljava više od 5 ljudi.

Ovo su rezultati istraživanja kompanije VISA o ženskom liderstvu i preduzetništvu u Istočnoj i Jugoistočnoj Evropi, Centralnoj Aziji i Kavkazu koje je sprovela asocijacija Emerging Europe u okviru kampanje She’s Next.

 „Kako je rekla jedna od naših sagovornica, ženama je teže da prikupe sredstva. Teže je u Silicijumskoj dolini. Teže je u zemlji iz koje dolazi, Jermeniji. A prikupljanje sredstava je samo jedan od višestrukih izazova sa kojima se  preduzetnice suočavaju“, rekao je Endru Vrobel, jedan od osnivača partnera Emerging Europe. „U ovom istraživanju želeli smo da istražimo žensko preduzetništvo što je detaljnije  moguće i da razumemo sve potencijalne prepreke koje bi mogle da utiču na biznise i start-up preduzeća koje žene osnivaju. Takođe, želeli smo da istražimo njihove potrebe, kao i potencijalna rešenja koja bi mogla da ih osnaže i pomognu njihovim poslovima da napreduju i rastu na međunarodnom nivou.”

Glavni zaključci istraživanja

 1. Žene teže profesionalnoj i finansijskoj nezavisnosti.
  Glavni izvori motivacije za žene da započnu svoj posao su želja za povećanjem prihoda (50%), spremnost da rade za sebe (31%) i ispunjenje sna (21%). U Srbiji, glavna motivacija je želja za povećanjem prihoda (55%).
 2. Preduzetnice gotovo podjednako brinu o svom poslovnom i privatnom životu. Ispitanice su navele poslovni neuspeh (29%), pogoršanu finansijsku situaciju (27%) i zanemarivanje porodice i dece (25%) kao jedne od najvećih problema. Žene u Srbiji najviše brinu da će doći do poslovnog neuspeha (30,8%), dok je na drugom mestu takođe pogoršanje finansijske situacije (27,1%).
 3. Preduzeća u vlasništvu žena bore se da opstanu i prikupe dovoljno sredstva.
  Žene preduzetnice se suočavaju sa izazovima kao što su visoka konkurencija (40%), prikupljanje kapitala (32%) i nepovoljni uslovi poslovanja (31%). Ispitanice iz Srbije označile su da su najveći izazovi otvaranja i vođenja preduzeća u Srbiji bili nepovoljni uslovi poslovanja (43,8%), prikupljanje kapitala (40,8%) i visoka konkurencija (35,4%).
 4. Preduzetnice žele da uče o online poslovanju.
  Primarne veštine koje učesnice u istraživanju žele da steknu su kreiranje strategija za sticanje dodatnih sredstava (47%), digitalni marketing i društvene mreže (37%), e-trgovina (24%) i razvoj međunarodnog poslovanja (21%). U Srbiji je takođe visoka želja za kreiranjem strategija za sticanje dodatnih sredstava (46,3%), dok je na drugom mestu digitalni marketing i društvene mreže (44,2%).
 5. Preduzeća u vlasništvu žena koriste gotovinu za plaćanje zaposlenima i dobavljačima, ali imaju tendenciju da instaliraju POS terminale za kupce. 42% preduzetnica plaća svoje zaposlene i dobavljače u gotovini, dok 37% preferira plaćanje karticama. U Srbiji 37% žena koristi gotovinu, dok 25,4% koristi bankovni transfer, a na trećem mestu je plaćanje karticama (19,6%). Kada je reč o kupcima, elektronska plaćanja su daleko popularnija: 37% ispitanica je navelo plaćanje karticama kao najčešći način plaćanja njihovih roba i usluga, a 42% je reklo da više voli da im klijenti plaćaju karticom. Poređenja radi, 35% preduzetnica reklo je da njihovi klijenti češće plaćaju gotovinom, a samo 28% preferira da se klijenti drže gotovine. U Srbiji preovladava gotovinsko plaćanje (45,4%).

 

„Od svog početka 2019. godine, program She’s Next se bavio osnaživanjem žena i pomaganjem liderki da se dalje razvijaju i napreduju“, rekla je Vira Platonova, viša potpredsednica i regionalna menadžerka kompanije Visa za CISSEE region koji obuhvata 17 zemalja. „Zato je veoma važno da kompanija Visa upozna specifične potrebe i brige žena preduzetnica u zemljama u kojima je inicijativa aktivna. Srećni smo što vidimo da žene lideri u Srbiji i celom regionu Istočne i Jugoistočne Evrope, Centralne Azije i Kavkaza postepeno prelaze na e-trgovinu i uživaju u praktičnim i pouzdanim digitalnim plaćanjima. Iskoristićemo rezultate istraživanja da kreiramo još dodatnih inicijativa koje promovišu rodnu inkluzivnost u regionu.”

She’s Next zajednica u Srbiji već broji više od 4700 članica ali se nadam da će ih biti sve više kao i da će one sa svojim biznisima biti sve vidljivije u javnosti kako bi poslužile kao inspiracija drugima.  Mnoge dame imaju zaista sjajne ideje i ambiciju, ali ih koči bojazan da neće biti uspešne ili da će naići na nerazumevanje“ izjavio je Vladimir Đorđević generalni direktor kompanije Visa za Jugoistočnu Evropu.

Opsežna studija se sastojala od onlajn ankete u kojoj je učestvovalo 2.000 vlasnica preduzeća ili samostalnih privrednica u 11 zemalja, uključujući Srbiju. Samo istraživanje se sastojalo i od 75 detaljnih intervjua i fokus grupa. Rezultati pružaju profil prosečne žene preduzetnice iz regiona i omogućiće zainteresovanim stranama da razumeju poteškoće i izazove sa kojima se žene suočavaju dok grade svoju karijeru.

Related Posts