GRAWE osiguranje proširuje pakete putnog zdravstvenog osiguranja za pokriće u slučaju pandemije

by Vesna Lapčić

GRAWE osiguranje A.D.O. Beograd je za svoje osiguranike proširilo paket putnog
zdravstvenog osiguranja za pokriće rizika oboljevanja od virusa COVID 19, kao dodatno osiguravajuće pokriće
tokom boravka u inostranstvu.

U uslovima putnog osiguranja GRAWE Travel pojam „pandemija“ se posmatra u širem smislu i ne odnosi se samo
na trenutno aktuelnu pandemiju SARS-CoV-2/COVID 19, već na sve eventualne buduće pandemije.
U slučaju pandemije u GRAWE osiguranju ističu da ne postoji ograničenje u teritorijalnom niti vremenskom
smislu, što znači da ugovorena pokrića važe za ceo svet i da su bez vremenskog ograničenja, odnosno važe do
daljnjeg. Cena je jedinstvena za sve destinacije sveta, a dodatna prednost za skijaše je što premija osiguranja
nema doplatu za skijanje.

Ukoliko se ugovori dodatno pokriće za slučaj pandemije, pokriće obuhvata naknadu troškova ambulantnog i
stacionarnog lečenja i hospitalizacije u iznosu do 10% od osnovne sume osiguranja, troškove boravka u hotelu u
karantinskoj izolaciji do 1.000 EUR po osobi, kao i 100% pokriće u slučaju otkaza ili prekida putovanja.
„Tokom pripreme ovog programa imali smo širu sliku, pa se u ovom slučaju dodatni rizik pandemija ne odnosi
samo na trenutnu, aktuelnu situaciju i širenje virusa COVID 19, već je program putnog zdravstvenog osiguranja
proširen i na eventualne buduće pandemije koje se mogu desiti. Kao i do sada, GRAWE se prilagođava potrebama
ljudi, trenutno onima koji žele i imaju mogućnosti ili moraju da putuju u inostranstvo. Ipak, želimo da budemo
spremni dugoročno, iako se nadamo da pandemija više neće biti i kao odgovorno osiguravajuće društvo znamo
da uvek moramo biti u korak sa vremenom.“ – rekao je predsednik Izvršnog odbora, gospodin Christoph Czettl.
Detaljne informacije građani mogu da dobiju od zastupnika GRAWE osiguranja, a sve koji žele da uštede vreme,
olakšaju kupovinu i ujedno izbegnu fizički kontakt, iz kompanije GRAWE poručuju da se programi putnog
osiguranja najjednostavnije i najbrže kupuju putem njihovog online shop-a na adresi webshop.grawe.rs.

Related Posts