Wiener Stadtische osiguranje uz „Dečije srce“

by Vesna Lapčić

Wiener Stadtische osiguranje u 2021. godinu ulazi zajedno sa humanitarnom organizacijom za podršku osobama sa smetnjama u mentalnom razvoju „Dečje srce“ iz Beograda, saopštila je ova kompanija.

Društveno uključivanje ranjivih grupa je konstantan proces a odgovornost preuzima celokupno društvo. Organizacija koja se bavi podrškom i uključivanjem osoba sa mentalnim poteškoćama, „Dečje srce“ iz Beograda, kroz svoj rad uključuje ovu ranjivu društvenu kategoriju, skrećući pažnju na njihov nepravedno loš položaj u društvu. Delovanje „Dečjeg srca“ ogleda se kroz raznovrsne akcije obuka, socijalizacije i osamostaljivanja.

U želji da baš ova marginalizovana grupu bude u fokusu korporativnog kalendara za 2021. godinu, Wiener Städtische osiguranje je pokrenulo akciju u kojoj su polaznici „Dečijeg srca“ oslikali i porukama upotpunili kalendar, dajući svoj pogled na teme poput sigurnosti, ljubavi, različitost, zdravlje, budućnosti i mnogih drugih.

U nadi da će pogledi na njihove spontane i emotivne crteže i poruke pomoći da se postigne veća vidljivost i osvešćenost o osobama sa mentalnim poteškoćama, zajednički kalendar će biti upućen na brojne adrese iz korporativnog i javnog sektora. Cilj je da se i druge kompanije podstaknu na aktivno uključivanje u promociju inkluzije i da svojim idejama i aktivnostima pomognu boljoj socijalizaciji i osamostaljivanju društveno ranjivih grupa.

Wiener Städtische osiguranje je deo vodeće austrijske osiguravajuće kompanije Vienna Insurance Group (VIG), lidera u centralnoj i istočnoj Evropi, sa tradicijom dugom dva veka.

 

Related Posts