Fitch Ratings potvrdio kreditni rejting banci ProCredit banke

by Vesna Lapčić

Kao i prethodnih, ProCredit banka u Srbiji je i ove godine dobila potvrdu kreditnog rejtinga od strane „Fitch Ratings“, jedne od najvećih svetskih rejting agencija. Time je potvrđeno i to da su analizirani rizici kod ProCredit banke na niskom nivou.

 Kreditni rejting ProCredit banke u Srbiji ocenjen je najvišom ocenom koju Fitch Ratings daje kompanijama u našoj zemlji, a to je BBB-. Ovim je potvrđeno njeno izuzetno stabilno poslovanje, čak i tokom pandemije, iako su inicijalne procene govorile o mogućnosti da će se finansijske institucije na tržištu Zapadnog Balkana suočiti sa negativnim posledicama. Agencija je istakla i visoki kvalitet aktive ProCredit banke, koji je iznad proseka u bankarskom sektoru.

Na odličan dugogodišnji rejting ProCredit banke, koji je trenutno na najvišem mogućem nivou u Srbiji, uticalo je nekoliko faktora. Pre svega, to je adekvatna procena poslovnih rizika na našem tržištu, što nimalo nije jednostavno s obzirom na činjenicu da je domaće tržište u razvoju. Zatim, visoka stručnost u podršci sektoru malih i srednjih preduzeća i poljoprivrede, koja su ujedno i prva asocijacija na ProCredit banku. Ovome je svakako doprinela i prepoznatljiva korporativna kultura ProCredit Grupe, kao i jaka podrška koju dobija od ProCredit Holdinga iz Frankfurta, svog jedinog akcionara.

„Suveren rejting naše banke, koji je dobila od agencije Fitch Rating, dokaz je da čak i u izazovnim vremenima uspevamo i da održimo visok kvalitet poslovanja i ostvarimo odlične poslovne rezultate. Za ovo su, između ostalog, zaslužne i naša orijentisanost ka inovacijama i potpuna posvećenost digitalnom pristupu. Ova dva bitna stuba našeg poslovanja zapravo su rezultat konstantne komunikacije sa klijentima, koja je neminovno vodila najboljem razumevanju njihovih potreba i mogućnosti. I pored izuzetno zahtevnih uslova na tržištu nastalih usled pandemije,  pozitivna ocena kreditnog rejtinga ProCredit banke u Srbiji je razlog za optimizam“, istakao je Igor Anić, predsednik Izvršnog odbora ProCredit banke.

Potvrda sigurnosti i stabilnost poslovnog modela ProCredit banke građanima svakako može poslužiti kao jedan od kriterijuma pri odabiru banke, a njihovim postojećim klijentima kao garancija da su napravili dobar izbor.

 

 

 

Related Posts