Fintech sektor zastao u 2023.

by Vesna Lapčić

Prof. dr Nikola Stakić sa Univerziteta Singidunum je rekao da je prva polovina 2023. za fintech sektor bila više nego izazovna sa padom indikatora u skoro svim segmentima. Profesor je na današnjem panelu „Fintech kao odgovor na održivo poslovanje finansijskog sektora“, održanom u okviru konferencije FINIZ, izneo pregled aktivnosti ovog sektora u prethodne tri godine ukazujući na silazni trend.

Naime, ukupno finansiranje fintech-a i broj fintech poslova na globalnom nivou pali su sa 63,2 milijarde dolara u 2.885 poslova u drugoj polovini 22. na 52.4 milijarde dolara u 2.153 ugovora u prvoj polovini 2023. godine. Uprkos turbulencijama na tržištu i smanjenju finansiranja u regionima EMEA i ASPAC, u Americi je došlo do porasta finansiranja fintech-a sa 28,9 milijardi dolara u drugoj polovini 22. na 36 milijardi dolara u prvoj polovini 2023. godine, pokazuje izveštaj KPMG-a.

I 2022. je bila slabija od 2021. kada je vrednost finansiranja bila 209,2 milijardi dolara odnosno 247,2 milijarde dolara (2021).

Fintech i ESG

U okviru panela se diskutovalo i o fintech sektoru i ESG poslovanju.

U analizi više od 1,000 studija objavljenih između 2015. i 2020. godine, istraživanje koje je objavio NYU Centar za održive investicije, pronađena je pozitivna korelacija između ESG i finansijskih performansi. U 58% studija je došlo do poboljšanja ROA, ROE i cene akcija predmetnih kompanija, rekao je profesor Nikola Stakić.

Profesor je naveo i da je u tom periodu povećan procenat milenijalaca zainteresovanih za održive investicije sa 84% u 2015. na 95% u 2020. godini.

Oko 90% Gen Z potrošača je spremnije da kupuje proizvode koji imaju afirmišući uticaj na životnu sredinu ili društvenu zajednicu, a 94 odsto očekuje od kompanija da se pozabave važnim socijalnim i ekološkim pitanjima.

„Vrednost investicija u SAD-u sa različitim strategijama održivosti iznosi 17 biliona dolara (što je trećina svih američkih portfolio investicija). Očekuje se da će ESG-orijentisana aktiva dostići polovinu globalnog portfolija profesionalnih investitora u naredne dve godine“, rekao je Stakić.

Related Posts