EBRD i 3 Banka potpisale ugovor o kreditnoj liniji od 10 miliona evra

by Vesna Lapčić

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) u saradnji sa 3 Bankom obezbedila je dodatno finansiranje za mala i srednja preduzeća u Srbiji.

Ugovor o kreditu od 10 miliona evra u domaćoj valuti koji je potpisan sa 3 Bankom, poboljšaće dostupnost finansiranja za mikro, mala i srednja preduzeća, uključujći i agro biznis i poljoprivrednike. Oko 75 posto kreditne linije namenjeno je finansiranju klijenata van beogradskog regiona.

3 Banka je specijalizovana za mikrofinansiranje, pružajući mikro, ruralne, agro i MSP kredite i druge finansijske usluge klijentima u Srbiji koji obično nemaju pristup finansijskim uslugama tradicionalnih banaka. Misija 3 Banke je pružanje finansijskih usluga svima koji imaju pozitivan ekonomski, društveni i ekološki uticaj, sa posebnim fokusom na klijente koji imaju poteškoća u pristupu takvim uslugama.

Mateo Kolanđeli, regionalni direktor EBRD-a i šef kancelarije u Srbiji, izjavio je: „3 Banka je naš prvi partner u Srbiji sa specijalnim fokusom na mikro-finansiranje. Radujemo se novoj saradnji sa 3 Bankom i posvećeni smo da zajedno obezbedimo pristup finansiranju za mikro preduzeća koje će im omogućiti da uvećaju svoje poslovanje i postanu konkurentnija“.

Vladimir Vukotić, predsednik Izvršnog odbora 3 Banke, rekao je: „Mi smo jedina banka na tržištu sa potpunim fokusom na finansijsku inkluziju. Podržavamo mala poljoprivredna gazdinstva i preduzetnike koji imaju ogranicen ili uopšte nemaju pristup finansiranju, pa čak 45% svih naših novih klijenata svoj prvi kredit dobiju u našoj banci. U protekle dve decenije, odobrili smo oko 300 hiljada kredita i doprineli otvaranju oko 60.000 radnih mesta. Kreditna linija u dinarima od tako respektabilnog investitora kakav je EBRD će nam omogućiti dalji rast udela dinarskih plasmana u ukupnim plasmanima banke, istovremeno doprinoseći razvoju poslovanja malih preduzetnika i poljoprivrednika, a samim tim i napretku društva u celini“.

EBRD je vodeći institucionalni investitor u Srbiji i do danas je u zemlju uložio više od 7,3 milijarde evra. Banka podržava razvoj privatnog sektora, unapređenje javnih komunalnih usluga i tranziciju ka zelenoj ekonomiji.

Related Posts