„Dunav osiguranje“ isplatilo državi dividendu od 466,92 miliona dinara

by Vesna Lapčić

„Dunav osiguranje“ isplatilo je 2. jula 2020. godine dividendu akcionarima po osnovu dobiti utvrđene u godišnjim finansijskim izveštajima Кompanije za 2019. godinu, a Republika Srbija, kao najveći pojedinačni akcionar, dobila je 466,92 miliona dinara.

 Odluku o raspodeli dobiti za 2019. godinu putem isplate dividende, u bruto iznosu od 1,03 milijarde dinara, donela je Skupština akcionara najveće nacionalne osiguravajuće kuće.

Pravo na dividendu imaju i ostali akcionari koji su na dan 17. aprila 2020. godine bili upisani  kao zakoniti imaoci akcija „Dunav osiguranja“, a njima je dividenda uplaćena preko Centralnog registra u neto iznosu od 27,75 miliona dinara.

Related Posts