Home Finews „Dunav osiguranje“ isplatilo državi dividendu od 466,92 miliona dinara

„Dunav osiguranje“ isplatilo državi dividendu od 466,92 miliona dinara

by Vesna Lapčić

„Dunav osiguranje“ isplatilo je 2. jula 2020. godine dividendu akcionarima po osnovu dobiti utvrđene u godišnjim finansijskim izveštajima Кompanije za 2019. godinu, a Republika Srbija, kao najveći pojedinačni akcionar, dobila je 466,92 miliona dinara.

 Odluku o raspodeli dobiti za 2019. godinu putem isplate dividende, u bruto iznosu od 1,03 milijarde dinara, donela je Skupština akcionara najveće nacionalne osiguravajuće kuće.

Pravo na dividendu imaju i ostali akcionari koji su na dan 17. aprila 2020. godine bili upisani  kao zakoniti imaoci akcija „Dunav osiguranja“, a njima je dividenda uplaćena preko Centralnog registra u neto iznosu od 27,75 miliona dinara.

You may also like