Da li privremeni prekid poslovanja utiče na visinu limita za paušalno oporezivanje?

by Vesna Lapčić

Preduzetnici koji su se opredelili da paušalno plaćaju porez iz samostalne delatnosti često se pitaju koliki promet smeju da ostvare u slučaju da je firma bila određeni deo godine neaktivna i da li smeju da primaju uplate na račun u tom periodu. Poreska uprava je odgovorila za Sve o novcu na ova pitanja.

Odredbama Zakona o porezu na dohodak građana propisano je da je za ostvarivanje prava na paušalno oporezivanje neophodno da  (pored ostalih zakonom propisanih uslova) bude zadovoljen uslov da ukupan promet ostvaren u kalendarskoj godini (koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez), odnosno planirani promet u slučaju kada preduzetnik počinje obavljanje delatnosti ne bude veći od 6.000.000 dinara.

Obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti kome je utvrđeno pravo na paušalno oporezivanje, ovaj način oporezivanja koristi dok se ne utvrdi da su prestali razlozi za paušalno oporezivanje. U slučaju da se uslovi izmene, nadležni poreski organ će rešenjem naložiti obvezniku vođenje poslovnih knjiga od polovine tekuće godine ili od početka naredne godine.

Preduzetnici mogu da, u slučaju da nemaju dovoljno posla, stave firmu u „mirovanje“ koliko god to žele. U tom periodu ne moraju da plaćaju obaveze, ali to znači i da im se taj period neće računati u radni staž.

Međutim, pitanje koje se često postavlja jeste da li se i limit od šest miliona dinara smanjuje proporcionalno vremenu provedenom u „stanju mirovanja“.

Poreska uprava odgovara da „vreme koje je u odnosnoj kalendarskoj godini preduzetnik imao registrovan privremeni prekid obavljanja delatnosti nije od uticaja na ostvarivanje navedenog prava“, mislivši na pravo paušalnog oporezivanja.

„Privremeni prekid obavljanja delatnosti u poreskom periodu ne utiču na gubitak prava na paušalno oporezivanje, već ukupan ostvareni promet koji nije veći od 6.000.000 dinara“, navode u Poreskoj upravi.

Dok je u stanju mirovanja, preduzetnik ne sme da izdaje nove fakture, ali, kako kažu u Poreskoj upravi, ne postoji zakonska smetnja da preduzetnik paušalac koji u toku godine registruje privremeni prekid obavljanja delatnosti, primi uplatu za ranije izdate fakture.

„Za mogućnost podizanja gotovog novca sa poslovnog računa za vreme trajanja privremenog prekida obavljanja delatnosti, nadležna je poslovna banka kod koje preuzetnik ima otvoren poslovni račun“, kažu u Poreskoj upravi.

Foto: Pixabay.com

 

Related Posts