CEPER istraživanje: automobili dominantan oblik transporta u Centralnoj Evropi

by Vesna Lapčić

Više od 50 odsto ispitanika iz 10 zemalja Centralne Evrope koristilo je automobil u protekloj nedelji, dok je u zavisnosti od zemlje, 24-52% putovalo javnim prevozom (gradski prevoz, međugradski autobus i voz). Bicikl je pored automobila i javnog prevoza najkorišćenije prevozno sredstvo.

Transportne navike pojedinaca su veoma važne u životu gradova, kao i iz perspektive održivosti. Za mapiranje navika u vezi sa mobilnošću, kompanija CEPER je sprovela istraživanje u 10 centralnoevropskih zemalja, a rezultati pokazuju da je automobil dominantan oblik transporta za građane ovog regiona, dok su javni prevoz i bicikli najpopularnije alternative.

Prevoz automobilom

Najniži procenat ispitanika koji koriste automobil je u Srbiji (53%), a najveći u Sloveniji (91%). Pored Slovenije, jedina druga zemlja regiona sa stopom korišćenja automobila iznad 80% je Hrvatska. Austrija, Češka i Poljska su na 70-80% , dok je u preostalih 5 zemalja taj procenat između 50 i 70%.

Dominacija automobila kao najpoželjnijeg oblika prevoza delimično se može objasniti činjenicom da većina domaćinstava, u svih 10 ispitanih zemalja, poseduje najmanje jedan automobil. Rumunija je imala najniži procenat među ispitanim zemljama, sa 57% domaćinstava koja poseduju najmanje jedan automobil. Slovenija je i po ovom pitanju na vrhu liste sa  95%, dok je u Srbiji 62% ispitanika reklo da njihovo domaćinstvo poseduje barem jedan automobil.

Dok su neki od ispitanika koristili više načina prevoza u protekloj nedelji, u svakoj anketiranoj zemlji preko 30% ispitanika je koristilo isključivo automobile.

Rodne razlike su uočljive: 10-15% više muškaraca nego žena se vozi automobilom u Bugarskoj, Mađarskoj i Hrvatskoj; u Austriji, Srbiji i Slovačkoj preko 15% više muškaraca koristi automobil.

Prisutne su i razlike u pogledu starosti ispitanika. U Srbiji je samo 24 odsto ispitanika starijih od 60 godina koristilo automobil u protekloj nedelji, a u Sloveniji njih 90 odsto.

Postoji značajna rodna razlika i u posedovanju automobila: u svakoj proučavanoj zemlji veći procenat muškaraca je izjavio da imaju bar jedan automobil u njihovom domaćinstvu. Najveća razlika zabeležena je u Srbiji i Slovačkoj, gde je preko 10% više muškaraca, nego žena, izjavilo da njihovo domaćinstvo poseduje automobil.

Javni prevoz

Dok je u svakoj anketiranoj zemlji najmanje polovina ispitanika konstantno koristila automobile u protekloj nedelji, uglavnom je manje od polovine ispitanika koristilo javni prevoz (uključujući gradski prevoz, međugradske autobuse i vozove) u istom vremenskom periodu.

U Srbiji je javni prevoz u sedmici pre istraživanja koristilo 41% građana. U Češkoj je to 52% ispitanika (najviša stopa), u Hrvatskoj je 24% (najniža stopa korišćenja), dok je u Sloveniji 25%.

Korišćenje gradskog prevoza je takođe imalo rodni aspekt: žene voze ređe od muškaraca i veća je verovatnoća da će putovati gradskim prevozom u skoro svakoj proučavanoj zemlji. Rodna razlika u korišćenju gradskog prevoza u Srbiji je velika: 43% žena, naspram 26 % muškaraca je koristilo gradski prevoz u svojim gradovima. Najviše mladih (18-29 godina) je koristilo gradski prevoz u sedmici pre istraživanja – 43%.

Bicikl kao prevozno sredstvo

Istraživanje je pokazalo da je, nakon automobila i javnog prevoza, bicikl najpopularnije prevozno sredstvo – popularnije nego voz u svakoj proučavanoj zemlji. U Mađarskoj je 25% ispitanika koristilo bicikl u sedmici pre istraživanja, a u Srbiji 13%.

Najveće rodne razlike su u Poljskoj gde je 14% više muškaraca vozilo bicikl nego žena (30% u odnosu na 16%). Što se tiče starosne dobi, rezultati se razlikuju među zemljama. Negde ih najviše koristi mlađe stanovništvo, a u drugim zemljama sredovečno stanovništvo najviše koristi bicikle.

Osim u Mađarskoj, gde je 8% ispitanika prošle nedelje koristilo isključivo bicikl za putovanje na posao, ni u jednoj od zemalja taj procenat nije viši od 4%.

 Metodologija: Istraživanje je sprovedeno u 10 zemalja centralnoevropskog regiona: u Austriji, Bugarskoj, Hrvatskoj, Češkoj, Mađarskoj, Rumuniji, Srbiji, Slovačkoj, Sloveniji i Poljskoj. Podaci su prikupljeni u aprilu 2023. u svim zemljama, osim Mađarske gde je realizovano u junu. Istraživanje je sprovedeno telefonom (lično u Srbiji), sa 1.000 ispitanika u svakoj zemlji. Uzorci u svakoj zemlji su reprezentativni prema polu, starosti i tipu naselja.

Da li vaše domaćinstvo poseduje bar jedan automobil?

 

  Austrija Bugarska Hrvatska Češka Poljska Rumunija Srbija Slovačka Slovenija Mađarska
Da 86 76 87 82 78 57 62 84 95 73
Ne 13 24 13 18 21 43 38 16 4 27
DK/NA 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0

Koje vrste prevoza ste koristili prošle nedelje?

  Austrija Bugarska Hrvatska Češka Poljska Rumunija Srbija Slovačka Slovenija Mađarska
automobil 77 61 80 79 72 60 53 69 91 57
javni prevoz (u gradu ispitanika, međugradski autobus i voz) 44 35 24 52 36 36 41 36 25 43
bicikl 19 5 16 22 23 12 13 17 23 25
drugi oblik transporta (brod, motocikl i dr.) 7 2 7 10 4 2 2 12 6 7
nije koristio nijedan oblik transporta 2 14 6 3 8 13 16 4 2 5

 

Related Posts