Besplatna mentoring usluga

by Vesna Lapčić

Raspisan je javni poziv za besplatnu mentoring uslugu u okviru „Programa pružanja standardizovane usluge mentoringa sektorima prerađivačke industrije u 2020. godini“ koji traje do 10. aprila, objavljeno je na sajtu Razvojne agencije Srbije (RAS).

Program je namenjen mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima, koji posluju u jednom od sektora prerađivačke industrije grupisanih u četiri oblasti i to: industrija mašina i opreme, prehrambena industrija, drvna i industrija nameštaja i industrija gume i plastike.

Mentoring je besplatna usluga  kojom se pruža sveobuhvatna podrška korisnicima kroz individualni pristup. Proces mentoringa radi se po metodologiji Razvojne agencije Srbije (RAS), razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA).

Mentorstvo pomaže vlasniku ili direktoru preduzeća da prepozna ključnu tačku potencijala svog poslovanja, a korisnik uz pomoć mentoringa razvija i sprovodi akcioni plan koji ima za cilj poboljšanje poslovnih rezultata.

Mentori imaju profesionalno iskustvo u radu sa malim i srednjim preduzećima, dolaze iz 17 akreditovanih regionalnih razvojnih agencija i sertifikovani su od strane Razvojne agencije Srbije, a u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju.

Do sada je uslugu mentorstva u Srbiji koristilo oko 2.400 korisnika i u tim firmama zabeleženo je kumulativno povećanje poslovne dobiti za 15 odsto u odnosu na prethodnu godinu, objavljeno je sajt RAS.

Pravo na učešće u Programu imaju mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnici, koji ispunjavaju sledeće uslove: da su registrovani na teritoriji Srbije pre februara 2017. godine, da obavljaju delatnost u okviru jednog od sektora prerađivačke industrije grupisane u četiri oblasti. Takođe je potrebno da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa i da su u većinskom privatnom vlasništvu.

Javni poziv, Uputstvo i obrasci za prijavu dostupni su na sajtu RAS, www.ras.gov.rs, kao i na internet  stranama akreditovanih razvojnih agencija (ARRA) i u štampanom obliku u ARRA.

Related Posts