MOL Grupa: najbolji kvartalni rezultat do sada

by Vesna Lapčić

MOL Grupa je objavila finansijske rezultate za prvu polovinu godine i drugi kvartal 2021. godine. U prvih šest meseci, MOL Grupa je ostvarila EBITDA u iznosu od 1.559 miliona dolara dok je čista CCS EBITDA u drugom kvartalu ostvarila rast od 153% u odnosu na prethodnu godinu i dostigla najviši nivo ikada u vrednosti of 893 miliona dolara, zahvaljujući snažnijem makro okruženju u naftnoj industriji, rekordno visokim maržama petrohemije i popuštanju pandemijskih mera koje su imale pozitivan uticaj na obime prodaje. Snažno povećanje EBITDA u drugom kvartalu omogućilo je MOL Grupi da koriguje smernice za celu 2021. godinu sa „oko 2,3 milijarde dolara“ na „oko 3 milijarde dolara“.

  „Veoma sam ponosan što sam u prilici da objavim da smo postigli najbolje kvartalne rezultate u istoriji kompanije. Zahvaljujući našem fleksiblnom modelu poslovanja ne samo da smo uspešno savladavali izazove koje je nametnula pandemija virusa korona već smo i obuhvatili snažan trend rasta cena robe koji postoji u ovom trenutku. To znači da smo zabeležili čistu CCS EBITDA u vrednosti od 893 miliona dolara u drugom kvartalu što je s druge strane dovelo do korekcije naših smernica na godišnjem nivou na oko 3 milijarde dolara  sa prethodnih 2,3 milijarde. Što se budućnosti tiče,  veoma sam zadovoljan našim napretkom na ključnim projektima dok traje realizacija naših strateških planova za period do 2030. godine i dalje,“ prokomentarisao je rezultate predsednik Uprave i glavni izvršni direktor Zsolt Hernádi.

U Downstream segmentu  čista CCS EBITDA u drugom kvartalu porasla je za 305% u odnosu na isti period prošle godine, na 447 miliona dolara, zahvaljujući veoma snažnim petrohemijskim performansama uz postepeni oporavak niskih rafinerijskih marži iz drugog kvartala 2020. godine. U prvoj polovini 2021. godine, Downstream segment zabeležio je za 73% bolji rezultat nego u istom periodu prošle godine. Odličan rezultat Downstream segmenta u prvom redu je postignut zahvaljujući izvanrednim petrohemijskim performansama pošto je integrisana marža petrohemije u aprilu dostigla najviši nivo u svojoj istoriji od 1035 EUR/t. Downstrem segment je tako dao najveći doprinos Grupi u drugom kvartalu u gotovom novcu, i generisao slobodan protok novca u vrednosti od 307 miliona dolara.  Što se trenutnih ulaganja tiče, projekat Polyol premašio je 84% do ukupnog završetka projekta na kraju Q2.

EBITDA Upstream segmenta porasla je na 336 miliona dolara u drugom kvartalu i dostigla nivo tačno tri puta viši u odnosu na prošlogodišnji rezultat, a rezultat u prvoj polovini godine dostigao je 645 miliona dolara, tj. rast od 117% u odnosu na isti period u prošloj godini, zahvaljujući kontinuirano visokim cenama nafte i gasa. Obim proizvodnje nafte i gasa od 111. 2 mboepd bio je nešto manji, za 5%, u odnosu na prvi kvartal 2021. godine kao rezultat troškova održavanja u Ujedinjenom Kraljevstvu i prirodnom padu u Ujedinjenom Kraljevstvu i CIE kao i nižoj potraživanoj proizvodnji ACG-a pod uticajem viših cena nafte. Doprinos Upstream-a, kada je u pitanju gotov novac, ostaje jedan od najvažnijih  u okviru Grupe imajući u vidu porast pojednostavljenih slobodnih novčanih tokova u odnosu na prethodnu godinu, kao i kvartalni rezultat od 230 miliona evra u Q2.

U Q2 2021. godine, Consumer Services EBITDA    zabeležila je najviši rezultat ikada zahvaljujući rastu od 48% u odnosu na prethodnu godinu na 164 miliona dolara. Izuzetne performanse rezultirale su snažnijim slobodnim protokom novca i generisale su 230 miliona dolara u prvoj polovini godine, što je za 50% više u odnosu na prošlu godinu. Popuštanje mera zabrane kretanja i ograničenja koje je nametnula pandemija virusa korona u centralnim zemljama MOL Grupe u CIE imalo je pozitivan uticaj na obime prodaje i non-fuel maržu. Non-fuel marža porasla je za 34% u Q2, zahvaljujući snažnim performansama u velikom broju različitih kategorija proizvoda na tržištima u Mađarskoj, Rumuniji, Češkoj Republici i Slovačkoj. Ukupan obim prodaje porastao je za 25% u odnosu na prethodnu godinu kao rezultat povećanog broja putovanja nakon popuštanja pandemijskih mera zaštite. U Q2 2021. godine, MOL, zajedno sa kompanijom INA koja je sastavni deo Grupe, postigla je dogovor o kupovini OMV Slovenia, uključujući 120 servisnih stanica i veleprodaju kupljene kompanije. Na taj način, broj Fresh Cornera porastao je na 1.008 u Q2, u odnosu na 984 u Q1 2021. godine.

 Gas Midstream u Q2 opao je za 48% na 23 miliona dolara EBITDA na godišnjem nivou s obzirom da su i tranzitni i regulisani prihodi opali kao rezultat materijalno smanjenog prekograničnog kapaciteta i potražnje za prenosom. Domaći obimi prenosa porasli su za 32% u poređenju sa drugim kvartalom prethodne godine dok su obimi prenosa kada je u pitanju izvoz (u Ukrajinu, Rumuniju, Hrvatsku i Slovačku) značajno smanjeni, za skoro 87%.

 

Related Posts