Austrija zabranila korišćenje Google analitike zbog kršenja propisa u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti (GDPR)

by Vesna Lapčić

Austrijski organ za zaštitu podataka zabranio je korišćenje Google analitike na evropskim web sajtovima zbog kršenja GDPR normi. Sud je u presudi naveo da „po mišljenju organa za zaštitu podataka, alatka Google analitika (barem u verziji od 14. avgusta 2020.) se ne može koristiti u skladu sa zahtevima poglavlja 5, GDPR-a.

Prema presudi, Google analitika nije kompatibilna sa pravom EU.

Sve je zapravo počelo kada su aktivista Maks Šrems i njegova grupa za zaštitu privatnosti „None of your Business“ (u prevodu „Nije tvoja stvar“) podneli tužbu Upravi za zaštitu podataka.

Naime, najnovija presuda iz Austrije odnosi se na to da je korisnik iz EU podneo tužbu protiv Googla zbog pristupa ličnim podacima. Korisnik je pristupio austrijskoj web stranici koja koristi Google analitiku koja, kako se navodi, može da otkrije identitet osobe na osnovu informacija koje se dele.

Problem nastaje i zbog američkog zakona o CLOUD-u po kojem američke vlasti mogu da zahtevaju lične podatke od Googla, Facebook-a i drugih američkih provajdera, čak i kada posluju van SAD. Kao rezultat toga, Google, kako se zaključuje, ne može da obezbedi adekvatan nivo zaštite prema članu 44 GDPR-a.

Evropske kompanije sada moraju da donesu odluku o uklanjanju Google analitike sa svojih web lokacija ili rizikuju kaznu za kršenje GDPR-a. Rezultat ovakve presude je ili da SAD promeni svoje zakone (što je malo verovatno da će i biti učinjeno) ili da američki provajderi hostuju podatke evropskih korisnika u Evropi.

Foto: Pixabay.com

 

Related Posts