Alesandro Bragonzi je novi šef EIB za Zapadni Balkan

by Vesna Lapčić

Evropska investiciona banka (EIB) postavila je Alesandra Bragonzija kao novog šefa regionalne kancelarije za Zapadni Balkan. Time je nasledio Dubravku Negre, čiji mandat se završio polovnom januara.

Potpredsednica Ljiljana Pavlova, odgovorna za aktivnosti EIB-a na Zapadnom Balkanu, izjavila je: “Sa zadovoljstvom očekujemo sprovođenje inicijativa za region za oporavak od pandemije, ekonomsku tranziciju ka održivom, povezanom, digitalnom i zelenom zajedničkom tržištu. Kao banka EU, nastavićemo da snažno pomažemo socio-ekonomski oporavak regiona i razvoj na putu ka EU, u skladu sa Ekonomsko-investicionim planom Evropske komisije i inicijativom Tima Evrope. Ove aktivnosti su ključne za stvaranje konkurentnijeg regionalnog tržišta integrisanog u vrednosne lance EU i boljih životnih uslova za ljude Zapadnog Balkana. Uvereni smo da će gospodin Bragonzi, kao novi regionalni predstavnik, moći da nastavi na temeljima prošlih postignuća i značajno doprinese aktivnostima iz oblasti transportne povezanosti, malih i srednjih preduzeća i razvoja vitalne infrastrukture, digitalizacije, zelene tranzicije i inovacije. Kroz naše lokalne kancelarije širimo uticaj EIB-a, negujući dobre i produktivne odnose sa lokalnim partnerima koji mogu da se oslone na našu tehničku i finansijsku podršku za sprovođenje strateških investicija u svim sektorima.”

Prilikom preuzimanja nove funkcije, Alesandro Bragonzi je izjavio: “Zapadni Balkan je ozbiljno pogođen pandemijom zbog čega je osetljiv na buduće šokove. Prioritet EIB-a je osnaživanje ekonomskog i zdravstvenog sistema, kao i zalaganje za održivi i zeleni oporavak. Radujem se saradnji sa svim našim partnerima, predstavnicima vlada, privatnog sektora i važnih saradnika, uključujući i međunarodne finansijske institucije. Nastojaćemo da povećamo ulaganje u održivu energiju i energetsku efikasnost, održivi transport, dostupnost socijalnih i pristupačnih uslova stanovanja, pristup čistoj vodi, kao i za pomoć kompanijama u najugroženijim sektorima.”

Kao deo Tima Evrope, prioriteti EIB-a za Zapadni Balkan nastaviće da budu podrška oporavku od covida-19, jačanje i modernizacija vitalne infrastrukture i finansijska pomoć malim i srednjim preduzećima kroz lokalne banke. Banka EU podržaće investicije za bolji i čistiji transport, modernu infrastrukturu i snažniji privatni sektor, kao i za prelazak na zelenu i digitalnu ekonomiju, u skladu sa Ekonomsko-investicionim planom Evropske unije.

 Gospodin Bragonzi zaposlen je u EIB-u već 11 godina. Pre ove funkcije bio je na poziciji predstavnika EIB-a za Albaniju, odgovoran za institucionalne i operativne aktivnosti u zemlji, kao i za Severnu Makedoniju i Kosovo*. Doprineo je razvoju sistema za upravljanje finansijskim instrumentima EU. Vršio je procenu, sastavljao i pregovarao finansiranje investicionih projekte i zajmova za vlade, banke i projekte na čelu multidisciplinarnih timova.

Kao najveći investitor u regionu, EIB je plasirala 8,6 milijardi evra od 2009. godine kako bi podržala modernizaciju vitalne infrastrukture i razvoj privatnog sektora na Zapadnom Balkanu. Do danas je uložila 365 miliona evra u zdravstveni sektor, što je pomoglo renoviranju kliničkih centara u Nišu i Banja Luci, kao i 21 regionalne bolnice. Sa preko 2 milijardi evra investiranih, doprineo je izgradnji stotina kilometara autoputa duž glavnih regionalnih putnih pravaca. Za podršku malim i srednjim preduzećima, plasirao je više od 4 milijardi evra, čime je podržano više od pola miliona radnih mesta u regionu. Samo u 2020. godini, banka EU mobilisala je preko milijardu evra za ublažavanje negativnih posledica pandemije covida-19.

Related Posts