20 godina Kreditnog biroa: Najbrži biro na svetu i potpuno domaći proizvod

by Vesna Lapčić

Kreditni biro Udruženja banaka Srbije obeležio je 20 godina rada, tokom kojih je u velikoj meri promenio svakodnevnu praksu i banaka i njihovih klijenata. Osnivanjem ovog tela Srbija se pridružila krugu zemalja koje na organizovan i sistematizovan način prate izvršavanje finansijskih obaveza fizičkih i pravnih lica.

Kreditni biro UBS predstavlja mehanizam  za prikupljanje podataka o novčanim obavezama pravnih i fizičkih lica prema poveriocima i o njihovoj urednosti u izmirivanju tih obaveza. Članice Kreditnog biroa su sve banke koje posluju u Republici Srbiji, sve lizing kompanije, osiguravajuća društva, mobilni operateri, državni fondovi i agencije. Kreditni biro radi po principu reciprociteta što znači da samo članice koje stavljaju na raspolaganje podatke iz svojih baza Kreditnom birou, mogu povlačiti potpune izveštaje za svoje korisnike.

„Razvoj Kreditnog biroa UBS doneo je dobit svima. Banke su sa smanjenim rizikom mogle da ulaze u kreditne poslove, Mogle su lako da uvode nove usluge kao što su laki keš krediti. Klijenti su mogli da brže ostvare svoje potrebe za finansiranjem, a takođe i da izvuku korist iz svoje uredne bankarske istorije. Sada se uredan klijent jasno razlikuje od onog ko neažurno ispunjava svoje obaveze. Zbog svega toga Udruženje banaka Srbije ima razloga da bude ponosno na ono što je Kreditni biro postigao. Zato ćemo nastaviti da razvijamo kvalitet njegovih usluga“, izjavio je Milan Brković, rukovodilac Kreditnog biroa, Udruženja banaka Srbije.

Od osnivanje do danas Kreditni biro je dostavio skoro 10 miliona izveštaja o statusu urednosti bankarskih klijenata. Izveštaj KB može se zatražiti na šalterima svih poslovnih banaka  u Srbiji, a za obradu upita i dobijanje izveštaja potrebno je svega 1 do 2 sekundi.

Godišnjica Kreditnog biroa obeležena je u Zelendata centru u Vršcu, prvom ekološkom data centru u Srbiji, zajedno sa kompanijama HiTeam i E-smart systems, koje pružaju tehnološku podršku i zaslužne su za ažurnost, brzinu i dostupnost servisa Kreditnog biroa.

Zahvaljujući tome što su serveri potopljeni u ulje, ovaj sistem je postao izuzetno štedljiv jer serveri ne koriste ventilatore za hlađenje čime se postižu uštede električne energije. Osim toga, vek trajanja računara je zahvaljujući ovom načinu hlađenja sistema produžen.  Inače, softversko rešenje je kreacija domaćih stručnjaka.

Goran Veljović iz kompanije E-Smart Systems je rekao da je bezbednost na visokom nivou te da je ceo sistem pod kompletnim monitoringom.

„Koncept je osmišljen i napravljen tako da se preduprede sajber napadi. Svi koji brinemo o sistemu se pridržavamo propisanih procedura kako se ne bi desilo da sistem bude ugrožen“, rekao je Veljović.

Za efikasnost u radu i doprinos bankarskom i finansijskom sistemu Republike Srbije Kreditni biro je dobio više priznanja međunarodnih institucija. To potvrđuje da u ovoj oblasti Republika Srbija poseduje vrlo efikasan i moderan mehanizam, koji je u ravni sa najvišim svetskim standardima.

Related Posts