Zaposleni su pokretač i osnova svakog biznisa

by Vesna Lapčić

Kolika je važnost postavljanja strategije u biznisu koja za svrhu ima ostvarivanje određenih postavljenih ciljeva i zašto je bitna međusektorska saradnja u kompanijama, razmatralo se na prvom predavanju ekskluzivnog edukativnog programa SAM Akademije. Predavanja za polaznike treće generacije održali su Dragoljub Damljanović, direktor Razvojnog centra Schneider Electric, Dragan Filipović, predsednik Izvršnog odbora i CEO  Generali Osiguranja.

Govoreći o strategijima Damljanović i Filipović su dali nekoliko važnih postulata kroz brojne lične primere tokom svojim poslovnih karijera:

Strategija u biznisu, donosi se na tri godine, kao neki vremenski optimum, i mora da bude jednostavna sa ključnim porukama i ciljevima. Ona odgovara na pitanje zašto definišemo određeni cilj, a taktika je način kako do njega doći. Koja god strategija je u pitanju, korporativna, strategija jedne grupe proizvoda, pa sve do strategija tima, za sve je važno da je svi zaposleni razumeju i da funkcionišu u ostvarivanju date strategije.

U razvijanju i postavljanju strategije osluškivanje kupaca i razumevanje tržišta igraju glavnu ulogu, a klijent nikako ne sme da bude broj, već mu se treba posvetiti kao jedinom na svetu, i to će sigurno dati rezultate u poslu. Jedan od ciljeva kompanija treba da bude i da strategija postane poslovna kultura.

Na uspeh na tržištu utiču i eksterni faktori, odnosno tehnološka rešenja, ekonomski uslovi, ekologija, politika i sociologija. Trenutna geopoltička situacija to najbolje oslikava. Ekološka osvešćenost nikada nije bila na ovako visokom nivou i ona je često ideja vodilja za mnoge krupne strateške odluke kompanija. Put do uspeha, pored ostalog je i osluškivanje svojih zaposlenih. Zadovoljstvo zaposlenih je presudno u ostvarivanju uspeha organizacija, a to se postiže brojnim benefitima, jer zadovoljan zaposleni jednako je zadovoljan klijent.

SAM Akademija je ekskluzivni edukativni program Srpske asocijacije menadžera, namenjen menadžerima, preduzetnicima, sadašnjim i budućim liderima. Predavanja su kreirana prema najnovijim edukativnim trendovima iz oblasti menadžerske prakse koji su okrenuti budućnosti poslovanja. Svoje znanje učesnici će unapređivati kroz interaktivne sesije sa 25 istaknutih i renomiranih menadžera, ostvarenih profesionalaca i lidera sa internacionalnim iskustvom, koji rukovode najuspešnijim kompanijama u Srbiji.

Related Posts