Vrednost drugog moratorijuma skoro milijardu evra

by Vesna Lapčić

Prema agregatnim podacima za bankarski sektor koje je danas saopštilo Udruženje banaka Srbije, drugi moratorijum na obaveze prema bankama prihvatilo je 82% građana i 69% preduzeća. Ukupna vrednost drugog zastoja u otplati obaveza iznosi skoro milijardu evra.

Ovaj udeo veći je kod mikro i malih pravnih lica (71% odnosno 62%), dok je u segmentu srednjih i velikih preduzeća polovina njih odlučila da nastavi plaćanje obaveza.

Od građana koji koriste stambeni kredit, polovina se odlučila na moratorijum. Kod korisnika gotovinskih kredita, kreditnih kartica i minusa po tekućem računa taj udeo iznosi 84%.

„Potvrđen je trend da su mala i mikro preduzeća više izložena udaru krize uzrokovane pandemijom Covid-19, a takođe vidimo da je procenat prihvatanja moratorijuma veći kod korisnika kredita manje vrednosti“, kaže Vladimir Vasić, generalni sekretar Udruženja banaka.

Kroz dve faze moratorijuma, u martu i sada, ukupna podrška bankarskog sektora prevazilaženju krize izazvane pandemijom dostigla je vrednost od skoro 3 milijarde evra. Dodatna podrška pružena je i kroz kredite u garantnoj šemi u vrednosti od još 2 milijarde evra.

Related Posts